Statistika liecina, ka katru gadu Latvijā tiek nozagti simtiem vērtīgu kultūras objektu - gan ikonas, gan gleznas, gan dažādas citādas kultūras vērtības.

Diemžēl atgūti no tiem tiek tikai nedaudzi, jo efektīva un operatīva informācijas vākšana un izplatīšana par nozagtajiem kultūras objektiem līdz šim nebija iespējama - pārsvarā nebija pieejami zudušo objektu apraksti un fotoattēli, kā rezultātā objektus nevarēja identificēt un attiecīgi arī atgriezt tos vai nu privāto kolekciju īpašniekiem vai kultūras iestāžu valdītājiem. Problēmas pamatā bija vienotas kultūras objektu apraksta un fotoattēlu veidošanas metodoloģijas trūkums un tas, ka zagtā īpašuma uzskaites nacionālā informācijas sistēma nebija pielāgota kvalitatīvas un standartizētas informācijas ievadei par nozagtiem kultūras objektiem. Norādītie trūkumi būtiski traucēja attiecīgas informācijas apriti gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības dalībvalstu, gan vispasaules līmenī, kā piemēram nacionālās informācijas sniegšana pēc Interpola pieprasījuma.


Iekšlietu ministrijas Informācijas centra īstenotais, Eiropas Savienības Komisijas līdzfinansētais starptautiskais projekts "Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai" palīdz novērst iepriekšminētos trūkumus, kā arī adresē citus būtiskus aspektus saistībā ar kultūras objektu identifikāciju un atgūšanu. Projekta ietvaros, kopš 2009.gada jūnija, tika veiktas šādas būtiskākās aktivitātes:


• vienotas metodikas izstrāde kultūras objektu standartizētu aprakstu un fotoattēlu veidošanai (pieejama latviešu un angļu valodā, daži materiāli - arī krievu valodā);

 

• nacionālās informācijas sistēmas zagtā īpašuma reģistrēšanai (Integrētas iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas "Mantu meklēšana") tehniskā un saturiskā pilnveidošana;

 

• publiskā elektroniskā pakalpojuma "Kultūras objekta apraksta veidošana" izstrāde un ieviešana, veicinot kultūras objektu īpašnieku/turētāju iespējas standartizētā veidā aprakstīt kultūras objektus (e-pakalpojums pieejams latviešu, angļu un krievu valodā);

 

• publiskā elektroniskā pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" izstrāde un ieviešana, veicinot nacionālo un ārvalstu iestāžu, organizāciju un privātpersonu iespējas noteikt Latvijas Republikā meklēšanā izsludināto, izņemto vai atrasto kultūras objekta statusu (e-pakalpojums pieejams latviešu, angļu un krievu valodā);

 

• informācijas sniegšanas pilnveidošana Interpola datu bāzei "Nozagtie mākslas priekšmeti" ("Stolen Works of Art").


Projekts tika izstrādāts Latvijā, ciešā sadarbībā starp Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policiju, Muitas Kriminālpārvaldi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas", muzejiem, Latvijas Nacionālo bibliotēku, reliģiskām organizācijām, konsultējoties ar antikvariātu pārstāvjiem un apgūstot ārvalstu partneru Francijas, Itālijas, Lietuvas un Igaunijas pieredzi.


Projekts tika vairakkārt prezentēts un atbalstīts nacionālajā un starptautiskajā līmenī, tajā skaitā arī Interpolā un Eiropas Savienības Padomē. Vairākas reliģiskās organizācijas jau ir uzsākušas projekta rezultātā izstrādāto metodoloģiju un e-pakalpojumu izmantošanu to rīcībā esošo kultūras vērtību aprakstam.


Projekta īstenošanas rezultātā izstrādātos risinājumus plānots ieviest ekspluatācijā sākot ar 2011. gada 1. jūniju.

Ziņu sagatavoja:
Ieva Rekšņa
Iekšlietu ministrijas Aģentūru darba uzraudzības nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67086196; 29130397

Tagi: Projekti, Kultūras vērtības, Kultūras objekti