Starptautiskā organizācija eIFL.net izsludina publisko bibliotēku attīstības un inovāciju programmas Public Library Innovation Program (PLIP) otro projektu konkursa kārtu valstīm ar strauji augošu un jaunattīstības ekonomiku.

http://www.eifl.net/faq/what-kind-institutions-may-apply>
http://www.eifl.net/faq/which-countries-are-eligible-apply

 

Šī projektu konkursa kārta tiek pozicionēta uz 10 pagājušā gada atbalstīto projektu ideju izplatību un ieviešanu dažādās pasaules valstīs, atbilstoši katras valsts kultūrai, nacionālajām īpatnībām un kontekstam.


Tiks atbalstīti tie projekti, kas radoši izmantojuši jau piedāvātās inovatīvo bibliotēku pakalpojumu idejas, kā arī jaunu, oriģinālu, attīstību un sadarbību veicinošu pakalpojumu ieviešana šādās jomās:

 

* Atbalsts bērnu un jauniešu riska grupām

* Atbalsts lauksaimniecības attīstībai un zemniekiem

* Veselības informācijas nodrošinājums

* Iedzīvotāju nodarbinātības veicināšana
 
Programmas mērķi:


• Aktivizēt publiskās bibliotēkas izstrādāt jaunus novatoriskus pakalpojumus – nodrošināt pilnīgāku informācijas pieeju, tādējādi uzlabojot sabiedrības locekļu dzīves apstākļus, veicināt jaunu tehnoloģiju un komunikācijas veidu apguvi, atbalstīt mūžizglītību;


• Realizēto inovatīvo pakalpojumu novērtēšana, to popularizēšana un ieviešana dažādu valstu bibliotēkās;


• Nodrošināt inovatīvo ideju ilgtspēju, veicinot publiskās bibliotēkas uzsākt jaunus un veiksmīgus inovācijas projektus.

 

Inovatīvs pakalpojums nozīmē to, ka  tas ir pilnīgi jauns, pirms tam nekad nav darīts šajā vietā, nekad nav vērsta uz šo mērķa grupu, nekad nav darīts šādā partnerībā, nekad nav izmantotas šādas tehnoloģijas.

 

Iespējamās mērķa grupas: 
• Emigranti
• Etniskās minoritātes
• Fiziski ierobežoti cilvēki (ar kustību u.c. traucējumiem)
• Analfabēti
• Seniori
• Bezpajumtnieki u.c.

 

Iespējamie potenciālie partneri varētu būt dažādas iestādes, organizācijas, institūcijas, kas ir ieinteresētas sabiedrības izglītības veicināšanā:
• Bezpeļņas organizācijas
• Skolas un koledžas
• Dažādas iestādes
• Valsts aģentūras u.c.

 

Iespējamās tehnoloģijas: 
• Datori, interneta pieeja mobilajiem telefoniem un citām mobilajām ierīcēm
• Web 2.0 rīki
• Jebkuras lietojumprogrammas, kas ļauj realizēt jaunos pakalpojumus u.c.

 

Granta apjoms līdz  15,000 USD
Iesniegšanas datums: 2011.g. 30 jūnijs
Dotācijas piešķiršana: 2011.g. oktobrī
Projektu ilgums: 12 mēneši
Pieteikums angļu valodā


Papildus informācija par projektu:

http://www.eifl.net/eifl-plip-call-concept-papers
plip@eifl.net

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" koordinatore
Tālr.: 67844896; 29713449

Tagi: Projekti, Bibliotēku pakalpojumi, Bibliotēku attīstība