2011.gada 15.martā, plkst. 14:00 Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centrā (Limbažos, Zāles ielā 8) notiks diskusija - pētījums "Nacionālā identitāte digitālajā vidē".

Diskusija par valsts pētījumu programmu "Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība" apakšprojektu – pētījumu "Nacionālā identitāte digitālajā vidē" notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtu.


Viens no pētījuma uzdevumiem ir noskaidrot, kādi ir bibliotēkas lietotāju informācijas lietošanas paradumi un kā tiek izmantotas bibliotēku, arhīvu un muzeju veidotās digitālās kultūras mantojuma kolekcijas.


Papildinformācija