Apgāds “Mansards” izdod Gunta Šmidchena pētījumu “Dziesmu vara. Nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā”Gunta Šmidchena pētījums “Dziesmu vara. Nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā”, ko angļu valodā ar nosaukumu “The Power of Song: Nonviolent National Culture in the Baltic Singing Revolution” 2014. gadā izdeva  “University of Washington Press” un kas tagad tulkots latviešu valodā, ir pirmais plašākais pētījums par Baltijas valstu atmodas kustību – dziesmoto revolūciju –, akcentējot dziesmu kā līdz galam neizskaidrojamu, ārkārtīgi ietekmīgu un nacionalitāti vienojošu pretošanās instrumentu politiskā un vēsturiskā aspektā.

 

Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere, vācu, lietuviešu un igauņu dziesmas tulkojuši Ingmārs Bisenieks, Jānis Elsbergs un Guntars Godiņš.

 

Zinātniskais redaktors: Dr. art. Valdis Muktupāvels, Latvijas Universitātes profesors.

 

Zigmunda Lapsas dizains. 

 

Guntis Šmidchens (1963) ir Vašingtonas Universitātes (Sietlā) Skandināvijas studiju departamenta asociētais profesors un Baltijas studiju programmas vadītājs. Ieguvis maģistra grādus lingvistikā un krievu literatūrā, kā arī folkloristikā un Krievijas un Austrumeiropas studijās. 1996. gadā aizstāvējis doktora grādu folkloristikā. Kopš 1993. gada strādā Vašingtonas Universitātē (Sietlā). Ar viņa iniciatīvu Skandināvijas studiju departamentā izveidota Baltijas studiju programma. Publicējis rakstus par J. G. Herderu, latviešu emigrantu ģimenēm, Baltijas tautu nacionālajiem varoņiem, lietuviešu folkloru un nacionālās pretošanās kustību. Atdzejojis angļu valodā latviešu, lietuviešu un igauņu tautasdziesmas un dzeju.1990. gadā Šmidchens viesojās visās Baltijas valstīs un kļuva par dziesmotās revolūcijas aculiecinieku. Tas pamudināja viņu padziļināti pētīt dziesmas un dziedāšanas fenomenu Baltijas nacionālās identitātes aspektā. 

 

Grāmatā “Dziesmu vara” autors meistarīgi apvieno vēstures, antropoloģijas, folkloras, muzikoloģijas un pat sociālas psiholoģijas zināšanas, lai izgaismotu notikumus 20. gadsimta 80.–90. gados, kad Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji konfrontēja militāru lielvaru un izcīnīja neatkarību Baltijas dziesmotajā revolūcijā. Tās gaitā dziedošie baltieši saglabāja ticību nevardarbīgai politiskai rīcībai, stādamies pretī bruņotiem padomju karavīriem “ar garaspēku pret karaspēku”. Guntis Šmidchens pētījumā apskata vairāk nekā 110 kora, roka un tautas dziesmas gan poētiski, gan arī to vēsturiskajā un kultūras kontekstā.

Tagi: Guntis Šmidchens