Visu janvāra mēnesi bibliotēkā skatāma Janas Stabulnieces gleznu izstāde.