Tiesu namu aģentūra topošajiem un jau praktizējušiem juristiem, kā arī citiem interesentiem piedāvā iepazīties ar Latvijas Universitātes profesores, Dr.iur. Sanitas Osipovas monogrāfiju "Ievads tiesību socioloģijā". Tā ir pirmā Latvijā sarakstītā grāmata šajā jurisprudences nozarē.


Grāmata veltīta tiesību socioloģijai – juridiskajai disciplīnai, kuras izpētes objekts ir sabiedrības dzīves tiesiskā kārtība. Tiesību socioloģija ir starpdisciplināra juridiska zinātne par tiesību nozīmi un ietekmi sabiedrisko attiecību regulēšanā, kura veidojusies, apkopojot socioloģijas un citu tiesību nozaru iegūto pieredzi un praksi. Tiesību socioloģija ir zinātne par tiesību sociālo realitāti.

Tagi: Tiesību socioloģija