No vienas mūžības uz otru ejot
Šai gaismas mirklī, ko par dzīvi sauc,
Vien vēlos, lai man citus netraucējot,
Zem ievu krūma pakavēties ļauts.
/Ā.Elksne/

Lasītāju klubiņa biedru tikšanās notiks 23. februārī plkst. 15.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā Rīgā, Strazdumuižas ielā 80.Šoreiz atcerēsimies 7. februārī dzimušo latviešu tautas dzejnieci un tulkotāju Āriju Elksniviņas 90. dzimšanas dienā.


Attēls

 

Pie siltas tējas tases pozitīvā gaisotnē lasīsim dzejnieces dzeju, klausīsimies dziesmas ar dzejnieces vārdiem un izstaigāsim dzejnieces biogrāfijas lappuses.

Uz tikšanos bibliotēkā!