18. janvārī plkst. 15.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā, Strazdumuižas ielā 80 aicina visus uz muzikāli radošu pēcpusdienu un tikšanos ar grāmatas “Dzejas krājums, 15.sējums” autoriem.

Dzejas krājumā ir publicēti 10 radošu cilvēku, dzejdaru no dažādām Latvijas pilsētām, darbi. Viņi apvienojuši savu dvēseles dziesmu vienuviet – gan rudens saulainās krāsas, gan pelēko dienu smagumu, gan brieduma mieru, gan nepiepildīto sapņu sāpi, gan zemes stabilitāti un tāļu aicinājumu.

Muzikāli radošā pēcpusdienā aicinām tikties ar dažiem no viņiem, ieklausīties, sarunāties, strīdēties un pārdomāt mūsu dzīvi un mūsu mērķus,  uzdevumus, tikšanos vienam ar otru, uzdrošināšanos atvērt savu sirdi mīlestībai, sapratnei un piedošanai.

Lai saņemam atbildes uz saviem jautājumiem un kļūstam bagātāki devēji savās ģimenēs, darba vietās un visā mūsu Latvijā! Uz tikšanos 18. janvārī!

Pasākuma plakāts