Literatūras izstādes

'' Maize un puķes ir svētas''. (09.07.2019.Dzejniekam, novadniekam E.Vēverim - 120)

 

''Pasaules izziņa J.Baltvilka darbos''. (25.07.2019. Rakstniekam J.Baltvilkam - 75)

 

Bērniem:

 

''Tava vasaras grāmata''. (Jaunās grāmatas)

 

''Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019 ir klāt!''

Tagi: literatūras izstāde