Jaunajā sezonā "mazpilSētas stāstnīca" turpinās - reizi mēnesī, klātienē un vienkāršā, mājīgā atmosfērā satikt dažādos laikos Talsu novadam nozīmīgus cilvēkus - rakstniekus, dzejniekus, aktierus, kultūras un sabiedriskos darbiniekus.

Septembrī īpašs Dzejas dienu notikums - stāstnīcā viesosies trīs fantastiski kungi - Arnolds Auziņš, Ilgonis Bērsons un Maksimilians Kvite.

Laipni aicināti!