Mūsu izcilajam novadniekam Kardinālam Julijanam Vaivodam 18. augustā atzīmējama 115. dzimšanas diena. Izstāde sagatavota no bibliotēkas novadpētniecības krājumā pieejamajiem materiāliem un sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju.

Informācija pieejama Preiļu reģiona novadpētniecības datu bāzē.