13. septembrī Sutru bibliotēkā atzīmējām svētkus dzejai ar “Dzejas kokteili”. Pasākumā piedalījās Sutru sākumskolas skolēni kopā ar skolotājām.
 


 
Dzejas dienu sākums bija tālajā 1965. gadā veltītas Raiņa 100. dzimšanas dienai. Tāpēc arī sākām pasākumu ar Raiņa dzejoļu lasīšanu.

Bibliotekāre pastāstīja, ka pirms vairākiem gadiem, arī Sutru pamatskolas skolēni čakli rakstīja dzejoļus, kuri tika publicēti dažādos vietējā mēroga izdevumos. Bērni uzzināja, kāpēc tiek izdota gadagrāmata “Garā pupa” un lasījām no šī krājuma.

 

Pirms pasākuma gan bērniem, gan pieaugušajiem tika dots “mājas darbs”- atcerēties pirmo iemācīto dzejoli. Lai iedrošinātu bērnus, tad bērnības atmiņās dalījās bibliotekāre ar Alfreda Krūkļa dzejoli “Labu nakti”, šis dzejolis pārtapis dziesmiņā, ko sakomponējis A. Žilinskis, to arī noklausījāmies. Tad nāca stāsts pa “Lelles jaku”- autore Erna Līduma, izrādās šo dzejoli un dziesmiņu zina visi. Skolotājas dalījās ar saviem pirmajiem dzejolīšiem: “Kārlīti, Kārlīti, manu mazu brālīti…”, “Silta jauka istabiņa…”

Tad jau bērni ar saviem dzejoļiem: “Meža malā sēdēja apaļš pūpēdis…”, “Mazs kaķīts, mazs zaķīts…”, “Kas visu izteic bez mēles…” un citi, kurš atcerējās pirmo, kurš mīļāko dzejoli. …bet tad gribējās dzejoļus lasīt vēl un vēl, tika tukšots bibliotēkas dzejoļu grāmatu plaukts un nu tik lasījām…

 

Dzejas svētki noritēja vieglā un jautrā gaisotnē. Novēlu visiem- turēt kādu dzejoli prātā nevis “kabatā”.

 

LIELS PALDIES Sutru sākumskolai par atsaucību!
 

Ziņu sagatavoja:

Valda Pintāne, Līvānu NCB Sutru bibliotēkas bibliotekāre

Tagi: Pasākums, dzeja, dzejas dienas, Sutru bibliotēka