LNCB Sutru bibliotēkā 20.02.2016. rādīsim animācijas filmu bērniem "Kā Lupatiņi mazgājās"