Sutriem 25. jūlijā aizvadīti otrie pagasta svētki. Interesantiem un patīkamiem notikumiem piesātināta, aizritēja sestdiena. Bibliotēka pagasta svētku ietvaros apmeklētāju apskatei piedāvāja trīs izstādes.

Jau no jūnija sākām kārtot bērnu radošo darbu izstādi „Bērnība, kad saule spožāka un zāle zaļāka”. Ar meitenēm, kas ir arī čaklākās bibliotēkas apmeklētājas, vienojāmies, ka viņas būs izstādes kuratores. Tas viņām deva stimulu, lai ar augstu atbildības sajūtu rosītos un būtu ieinteresētas izstādes tapšanā.

Ar atzinīgiem vārdiem tika novērtēti Sutru pamatskolas bērnu gleznojumi, kas tapuši zīmēšanas stundās, skolotāja Kazimira Anspoka vadībā. Aizvadītā sestdiena bija kā noslēguma diena šai izstādei, kura bibliotēkā bija skatāma jau vairākus mēnešus.

Sutru pagasta novadniekam- Latvijā pirmajam kardinālam Julijanam Vaivodam 18. augustā apritēs 120.dzimšanas diena. Atzīmējot šo zīmīgo gadaskaitli, kultūras namā veidojām izstādi „Pirmais no mūsu tautas”. Izstādē skatāmi unikāli materiāli no bibliotēkas novadpētniecības krājuma- kardināla rokraksti, „Īsas mācības svētdienām un svētku dienām” mašīnrakstā, dažādi dokumenti, rožukroņi un fotogrāfijas. Augustā šī izstāde būs skatāma bibliotēkā.

Priecē tas, ka mūsu iedzīvotājiem un ciemiņiem interesēja ne tikai jautrās nodarbes pagasta svētku dienā, bet tika pievērsta uzmanība arī sagatavotajām izstādēm.

Ziņu sagatavoja:

Lidija Pintāne, LNCB Sutru bibliotēkas vadītāja

Tagi: Izstādes, Sutru bibliotēka, pagasta svētki