Radošā darbnīca Sutros.

 

 

Pašā vasaras viducī, kad darbu pilnas rokas, sutrieši atrod laiku un izmanto iespēju pilnveidot savas radošās iemaņas. Akceptējot Līvānu pilsētas svētkus, ko caurvij stikla tematika, pagasta bibliotēka, sadarbībā ar kultūras namu, organizēja radošo darbnīcu „ Raksti uz stikla”. Tā bija stikla apgleznošana, ko vadīja Sutru pamatskolas mājturības skolotāja Elita Grigale.

Skolotāja atpazīstama kā radoša personība. Ikdienā un svētkos skolas kolektīvu un ciemiņus priecē E. Grigales burvīgie floristikas darinājumi un gaumīgais noformējums Sutru pamatskolā. Viņas sirdslieta ir rokdarbi, floristika, daiļdārzs un citas intereses.

Uzsākot nodarbību, dalībniekus skolotāja iepazīstināja ar stikla apgleznošanas tehniku un vajadzīgajiem materiāliem, demonstrēja savus darinājumus, kas tapuši projekta ietvaros skolā un iedvesmas brīžos mājās pie mūzikas un degošas sveces.

Vairumam dalībnieku tas bija pārsteigums, kā primitīva stikla krūzīte vai vāze pašu rokām tiek pārveidota par īstu mākslas darbu.

Nodarbības vadītājas iedvesmoti un uzmundrināti, dalībnieki šķīrās labā noskaņojumā un ar apņēmību neapstāties pie pirmā mēģinājuma šajā mākslā.

Jūlijā Sutru bibliotēkā arī apskatāma izstāde „Stikla raksti”. Šīs divas aktivitātes tiek organizētas ar domu pietuvināt pilsētas svētkus novada pagastam.

Organizētāji ir pateicīgi visiem par atsaucību un vēl radošu, darbīgu vasaru!

 

 

10.07.2013.

 

Sutru bibliotēkas vadītāja Lidija Pintāne