"Mana novada simtgades cilvēks"

Lepojoties ar sava novada pārstāvi Edgaru Lāčgalvi iesakām aplūkot virtuālo izstādi "Mana novada simtgades cilvēks, kas skatāma šeit:

http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv/pierigas-novadu-virtuala-izstade-mana-novada-simtgades-cilveks