2018. gada 14. augustā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki, lai gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei, galvenokārt, novadpētniecības darbā.

Talsu Galvenās bibliotēkas direktores Vijas Nagles vadībā 37 bibliotekārie darbinieki iepazinās ar Stopiņu novada kultūrvidi, Ulbrokas bibliotēkas pētniecisko pieredzi. Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane sarunā uzsvēra sava novada vērtības un atklāja bibliotēkas netradicionālās darba formas – institūciju sadarbību, pašvaldības finansēto projektu pieredzi, kultūras kanona un novadpētniecības resursu daudzveidību. Viesošanās noslēdzās viensētā/muzejā “Krīvu klēts”, kur Džuljeta un Dzintars Āboliņi klātesošos iepazīstināja ar kolekcijas saturu, daudziem stāstiem un pastāstiem no dzimtas dokumentētiem materiāliem, tradicionāli viesus cienājot ar Cira kāta zupu.

Daiga Brigmane
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2018. gada 16. augusts

Vizuālā materiāla autores Ieva Mūrniece un Daina Kalmane
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Ziņu sagatavoja:

Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Tagi: Novadpētniecība, pieredzes apmaiņa, Ulbrokas bibliotēka, Talsi, Krīvi, Talsu bibliotekāri, Talsu bibliotēkas