2018. gada 14. augustā Ulbrokas bibliotēkā viesosies Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki, lai gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei novadpētniecības darbā. 
Programmā: 
plkt.14.00 -  14.50 saruna par netradicionālām darba formām – sadarbība, projekti, kultūras kanons un novadpētniecības resursi; 
plkst. 15.00 – 16.00 viesošanās viensētā/muzejā  “Krīvu klēts” - stāsts, pusdienas.