PIERĪGAS REĢIONA PUBLISKO BIBLIOTĒKU BIBLIOTEKĀRU NOVADPĒTNIECĪBAS SEMINĀRS. 
Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā. 
2017. gada 12. maijs. Programmā lektoru uzstāšanās, Ulbrokas bibliotēkas pētnieku pieredze un viesošanās divās lauku sētās.

 

Pasākuma programma:

http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/PIERIGAS_REGIONA_PUBLISKO_BIBLIOTEKU_BIBLIOTEKARU_NOVADPETNIECIBAS_SEMINARS_12052017.pdf