Izstāde veltīta dzejas mēnesim. 2016. gada dzejas dienas virpuļos no 8. līdz 18. septembrim. Dzejas dienu organizētāji saka “Dzeja pavedina... Uzdrošināties, Atklāt un Izzināt.” Un tieši tā tas notiks arī Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas organizētajā pasākumā, kad lasītājus sagaida ne tikai klātesamība dzejas piedzīvojumā, bet arī izzinošs materiāls par mūsu šī gada Dzejas dienu viesiem – Andri Ogriņu, Annu Dzintari, Jāni Vādonu un mūsu pašu novadnieci Indru Brūveri – Darulieni. Viņi ir mūsu laika dzejnieki, kuri nupat, nupat tikai sāk iepazīstināt ar saviem darbiem, bet ar laiku arī viņu vārdus varēs lasīt gan dažādos krājumos, gan īpaši viņu darbiem veltītās grāmatās.  Visvairāk zināms tieši mūsu bibliotēkas lasītājiem būs Andris Ogriņš, jo viņa 3 darbi lasāmi Ulbrokas bibliotēkā. Visi minētie dzejnieki “nepārtiek” no dzejas radīšanas vien. Viņi ir arī atdzejotāji, ievadu un recenziju autori. Tāpēc ir vērts viņus satikt gan klātienē, gan neklātienē.

 

Izstāde apskatāma līdz 30. septembrim.