Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Letonikas un Baltijas centra Baltijas centrālās bibliotēkas kolekcijas specializētajiem krājumiem, Rīgas pilsētas būvvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas fotogrāfiju resursiem ir izveidojusi foto materiālu kopu par ULBROKAS muižu.

 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/foto-izstade-ulbrokas-muiza

 

Foto izstāde apskatāma Ulbrokas bibliotēkā no 3.jūnija līdz 30.jūnijam.