2016. gada atbalstītais projekts “Rikšiem, bērīt, es palaidu” ir Stopiņu novada domes finansēto projektu konkurss, kurā Ulbrokas bibliotēka piedalās otro reizi.

Projekta pamatā viensētu stāsti: Ulbrokas muižas kalēja un saimnieces mīlas stāsts. Kaluma zīmes Igalu un Zeltiņu dzimtas likteņos - mājas “Akācijas”, Ulbroka, Stopiņu novads.

Īss projekta apraksts.
“Akācijas” ir viensēta ar senu un teiksmainu vēsturi. Mājas celtniecība sākta 1916. gadā, kad Ulbrokas muižas kalējs Rihards Igals, iegūst barona F. fon Mengdema labvēlību un nelielu zemes platību, lai sāktu savas mājas un smēdes celtniecību. Viensētu aptver individuālā apbūve – dzīvojamā un saimniecības ēka, kas ir iekļauta Stopiņu novada kultūras kanonā, jo celta līdz 1940. gadam. Stāsta liecinieces ir senās fotogrāfijas un mazmeitas Māras Zebaueres mutvārdu vēstures liecības. Ulbrokas bibliotēkas pētniecības projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā” izstrādes materiālos (2013) dokumentēts ar leģendām apvīts “Akāciju” mājas stāsts, kas šogad atzīmē simtgadi.
Plānotajam pasākumam, kas balstīts uz vēsturiskiem faktiem, ir ne tikai vietējas nozīmes kultūrvēsturisks aspekts, to raksturo kalējmeistara amata prasmes Latvijā gan tos laikos, gan šos laikos, demonstrējot vecmeistaru gudrību un “kurpes” rikšotājiem. Stāsts kopumā atgādina arī par Ulbrokas muižas vēstures liecībām laikmeta griežos.

Nepieciešamības pamatojums.
Muzeja nakts notikumi aicina vērīgi palūkoties uz lietām sev apkārt! Daudzas no tām raksturo mūsu novada dzīvesziņu, citas apliecina mūsu senču vai līdzcilvēku radošo izdomu, amata prasmi vai mūžīgi mainīgo modi. 2016. gadā muzejnieku un bibliotekāru nemateriālā kultūras mantojuma filozofisko nozīmi raksturo jēdziens DURVIS. Ir laiks un iespēja atvērt durvis projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā” (2013) apzinātām kultūrvēsturiskām un mutvārdu vērtībām, radīt tās pieejamas citām viensētām, interesentiem un kalēja amata zinātājiem. Atgādināt mītiskos priekšstatus folklorā – zemes kalēja pārdabiskās spējas un ar Velnu slēgtās derības.

Projekta mērķis.
Tradīciju apzināšana un sevis identificēšana novada kultūrtelpā, atverot mājas “Akācijas” durvis sena stāsta un amata prasmēm. Stiprināt dzimtas vēsturisko mantojumu un amata prasmi.

Mērķa grupa.
Pētnieciskā projekta izstrādes dalībnieki, viensētu saimnieki, interesenti, kultūrvēsturiskā mantojuma vērtētāji, zināmi sabiedrības pārstāvji un Muzeja nakts pasākumu apmeklētāji.

Partneri.
Dalībnieki – Janīna Kursīte, LU profesore folkloristikā.
Eksperti un konsultanti - Ivo Miķelsons, zirkalēja meistardarbnīca un amata demonstrējumi;
Armands Šteins - “Armanda lauku jātnieku klubs”, Salaspils novads, “Mašēni”, īpašnieks un zirga pajūga brauciena nodrošinātājs.
Partneri – SIA “La VISION” pakalpojuma sniedzēji – suvenīru un ielūgumu kartiņu izgatavošana.

Paredzamais rezultāts.
Apzinātā pētniecības projekta „Senās mājvietas Stopiņu novadā” dalībnieku satikšanās un vienas viensētas kultūrvēsturiskā mantojuma kolekcijas vērtību aktualizēšana. Lai arī daļēji zudusi, apzinātā šodienas seno māju realitāte ir gan lietišķa un saimnieciska, gan mainīta un mainīga, bet spējusi saglabāt dokumentētas liecības - fotogrāfijas, priekšmetus, atmiņu stāstus. Pasākuma pamatā Igalu dzimtas amata prasmes, vēsturiskais darbošanās laiks un piederības stāts. Sena amata prasmju demonstrēšana un mājas simtgadnieces stāsta atklāšana. Šīs mājas ļaudis zina stāstīt par Ulbrokas muižas kalēja Riharda Igals un saimnieces Zelmas Leitlands satikšanos, kāzām un turpmākajām dzīves gaitām (20.gs.). Savas identitātes un vērtību apzināšanas jautājums, ko apliecina vienas dzimtas vēsturiskā atmiņa un saglabātais dzīvesstāsts. Kopējās rakstura iezīmes – pašatbildība, saimnieciskums, lepnums un dzimtas tradīciju uzturēšana.

Projekta pieteicēja.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka.
Projekta vadītāja.Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane

Ziņu sagatavoja:

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane

Tagi: projekts, Ulbrokas bibliotēka, Folklora, Zirgi, DURVIS, Janīna Kursīte, Daiga Brigmane, senās mājvietas Stopiņu novadā, Akācijas, kalējs, Igali, Zeltiņi, Ivo Miķelsons, Armands Šteins, viensētas