“Šo rītu ņem par piemiņu...
Par baltu galdautu to klāj,
Kad gribi dzīres sākt.” (O. Vācietis)

 

Ar šiem Ojāra Vācieša dzejas vārdiem aizsākam Latvijas Neatkarības atjaunošanai veltītu tematisko izstādi “Baltais latviešu grāmatās”. Šajā izstādē iepazīstināsim ar galda kultūru. Tēmā iekļautie izdevumi atsvaidzinās zināšanas galda klāšanā, kultūrā, veidojot Latvijas valsts svētkiem atbilstošu galda noformējumu, svinot kopā ar saviem tuvākajiem, ģimeni un dzimtu. Pie svētku galda mēģināsim atcerēties baltā tēmu ne tikai praktiskā nozīmē, bet arī daiļdarbos – prozā, dzejā un dziesmās. Te atrodama Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem sarakstīta ieskaņa “Baltajai grāmatai”, tādejādi sasaistot mūziku un literatūru ar pavasari laukā, sirdī un dvēselē. Ne velti tautasdziesmā teikts; “Āvu, āvu baltas kājas, lecu dārziņa’i”.  Bet izdziedājušies atcerēsimies J. Jaunsudrabiņa “ Balto grāmatu”, M. Laukmanes “Balts” un K. Skujenieka “Iesien baltā lakatiņā”, kā arī fragmentus no citu autoru daiļdarbiem, kas saistīti ar balto latviešu grāmatās.