Jau tradicionāli šī gada sākumā visā Latvijā no 7.–12. martam norisinās E-prasmju nedēļas pasākumi, atbildīgi ieguldot arī savu devumu, izklāstām veiktās aktivitātes.

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka pieaicinājusi speciālistus no Valsts reģionālās attīstības aģentūras, kuri ir atbildīgi par portāla Latvija.lv darbību. Semināra darbā iesaistījās valsts pārvaldes darbinieki, kas labas pārvaldības praksē demonstrē solidaritātes un sadarbības principu lietotāju prasmēm un nepieciešamajām kompetencēm. Interaktīva pieeja valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu katalogam, e - pakalpojumu piedāvājums un izmantošana ir veiksmīgs piemērs nepieciešamo dokumentu virzībai un klienta ērtībai. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē un “Iesniegums iestādei” piemēri ir apliecinājums e – pakalpojumu veiksmīgai izmantošanai.

 

Bibliotēkā ikdienā ar šo portālu vistiešāk saskaras projekta 3TD datoru lietotāji, jo tieši šajā portālā pieejamais, attēlojas kā tiešsaistes sākumlapa lietotāju datoros. Šoreiz kā lietotājiem, tā arī bibliotekāriem bija interesanti dzirdēt un skatīt kā efektīgi izmantot šos datorus dažādu e-pakalpojumu izmantošanai. Kā rakstīts pašā portālā šī “ir saziņas vietne ar pašvaldību un valsts institūcijām”.

Portālā informācija ir izvietota kataloga formā, lai būtu vieglāk apzināt piedāvātās iespējas. Kopumā portālā pieejami 466 e-pakalpojumi. Lai izmantotu šos elektroniskos pakalpojumus, nepieciešams reģistrēties sadaļā Mana darbavieta ar e-parakstu, elektronisko ID vai, šķiet, visbiežāk izmantoto līdzekli – saviem bankas autentifikācijas rekvizītiem. Visaktuālākie Latvija.lv pakalpojumi šobrīd ir Dzīves notikumi, Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām, Dzīvesvietas deklarācija, Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē. Lai vienkāršāk apzinātu portāla iespējas, lietotāju ērtībai tiek piedāvāta sadaļa Palīdzība. Pakalpojumu katalogā pieejamas šādas tēmas – Sociālie pakalpojumi, nodarbinātība; Ģimene; Uzņēmējdarbība; Nauda un nodokļi; Māja un vide; Kultūra, sports, tūrisms; Tiesību aizsardzība; Izglītība; Konsulārie pakalpojumi; Transports; Veselība; Pārrobežu pakalpojumu sniegšana.
Arī Stopiņu novada dome tagad piedāvā pakalpojumu Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās, kurš pieejams tīmekļa vietnē - https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3449.s2243.t547/ProcesaApraksts.
Lai iepazītos ar portālā Latvija.lv izveidotajiem e-pakalpojumiem, varam izmantot arī saites uz infografikām http://www.vraa.gov.lv/lv/latvijalv/ka_lietot_latvijalv/infografikas_latvijalv/ un apmācību video
http://www.vraa.gov.lv/lv/latvijalv/ka_lietot_latvijalv/apmacibu_video_latvijalv/.
Paldies, Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbiniekiem par sniegto informāciju un semināra apmeklētājiem par izrādīto interesi e-pārvaldes apmācībā, lietojot Latvija.lv.

 

Savukārt ceturtdienas rītā un vakarā Ulbrokas bibliotēkas datorzālē pulcējās interesenti, lai apgūtu prasmes, kas atvieglo katra datorlietotāja ikdienas darbu. E – pratība efektīvai datora izmantošanai ikdienā, darbojoties jebkurās interneta pārlūkprogrammās, izmantojot klaviatūras taustiņu kombinācijas, darbības ar tekstu tiek veiktas bez peles.  Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ivita stāstīja un rādīja dažādus uz datora klaviatūras pieejamus saīsinājumus jeb taustiņu kombinācijas, kuras nospiežot var efektīvāk un ātrāk darbināt datora operētājsistēmu, programmatūru un interneta vietnes. Tās atvērt, samazināt, aizvērt, pārvietoties pa tiešsaistes lapām. Visnoderīgākais šajā apmācībā bija individuālā pieeja un atziņa “kā var iztikt bez peles lietošanas”, darbs ar klaviatūru. Apzinot lietotāju, izteiktās vēlmes un vajadzības pārdomājām arī nākamo datorapmācību tēmas. Sekojiet informācijai un vēlmei turpināt darboties, pilnveidoties un izglītoties e-vidē. Arvien aicināti izmantot Ulbrokas bibliotēkas datorus un bibliotekāru sniegto palīdzību!

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs,
2016. gada 11. marts

Ziņu sagatavoja:

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs

Tagi: datorprasmes, e-prasmes, E-prasmju nedēļa, e-nedēļa, e-pakalpojumi, Latvija.lv, datorapmācība, Valsts Reģionālās Attīstības aģentūra, E-pakalpojumi pašvaldībās, iesniegumi, darbs ar klaviatūru