Septembris. Raiņa 150. dzimšanas diena. Saulaina Dzejas dienas pēcpusdiena dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”. Satikšanās vieta un pasākuma programma varbūt aicina meklēt Rainisko sevī, savā pārliecībā un uzskatu daudzveidībā, bet varbūt liek domāt par lielceļu, kas vijas līdzās, par mežmalu un nelielo šķūnīšu klātbūtni, par sapņiem, kuri sapņojot un pa gabalu izskatās savādāki nekā īstenībā, par cilvēkiem, ar kuriem liktenis mūs saved kopā un par dāvanām, kuras mums tiek dotas. Viss rādās savādāk – dziļāk, asāk, tiešāk. Atliek vien iet, ieraudzīt un sajust.

Stopiņu novada domes atbalstītā projekta “Kalējs kala debesīs” iecere ir publiski runāt, sajust un dzirdēt dzejas “dzīvo nervu”. Ar Ulbrokas bibliotēkas iniciatīvu iedibināts, veidots un uzturēts Dzejas dienas pasākums, rada atbildības sajūtu ikviena līdzdalībai sava novada kultūras dzīves norisēs.Dzejas dienas “Kalējos” ir jauna tradīcija pasākuma norisei Stopiņu novadā. Tā nav tikai pēcpusdiena Pētera Brūvera personības atklāsmei šogad iznākušai dzejoļu grāmatai “Grāmata Gundegai” ar karaliski skaistām Gundegas Muzikantes ilustrācijām un mākslinieces klātbūtni valodas zīmējumā un mākslinieciskajā skanējumā, bet ir arī draudzības dziesma visiem klātesošajiem. “sirds ar otru sirdi ieklausies! vai dzirdi sirds ar otru sirdi draudzējas” ( P.Brūveris).  

Dzejnieka māja – mammas Vijas acīs neliels saviļņojums un neizsakāms mīļums, sievas Ivetas un meitas Indras būtība iemieso rakstītā vārda spēku, atbildību un ikdienā tik ierasto rūpju loku. “Kalēju” mājas mežmalā sapulcējušies tuvāki un tālāki ciemiņi, tālajā 1996. gadā Dzejas dienas tiek atklātas septiņās valodās, šoreiz divās – latviešu un lietuviešu. Daiņus Gintals, Mindaugs Nastaravičs, Giedre Kazlauskaite, Artūrs Vaļonis ir “Dzeja nemelo” vēstneši pašu radītai un atdzejotai dzejai. Viņu uzstāšanās irasredzīga, jūtīga un tieša. Dzejas lasījumu kopējā iezīme – mūsdienu sabiedrībā pārāk maz cieņas, cilvēcības un labas literārās valodas. Par šo sniegumu pienākas Pētera Brūvera piešķita ne pasniegta balva “Zelta kuvalda”, savukārt “Sudraba veseris” ir iemīļotās mākslinieces Gundegas Muzikantes un Ivetas Brūveres jaunais darba rīks. Visiem patīkams pārsteigums ir Pētera un Ivetas debija senu notikumu vēstījumam divrindēs un bildēs, dzejolis, kas radīts gandrīz trīsdesmit gadus atpakaļ un savu aktualitāti nav zaudējis arī šodien. Visiem, kas klātienē to neredzēja, šobrīd to var skatīt Ulbrokas bibliotēkas telpās. Kalējisko balvu “Bronzas āmurīti” par palīdzību iekārtojot Kalēju notikumvietu,saņem pašvaldības vadītāji, p/a “Saimnieks” darbinieki, skolu un publisko bibliotēku bibliotekāri, kolēģes no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, novada iedzīvotāji dažādu bibliotēku darbinieki, ja vien prātā pavasara talkas un rudens Dzejas dienas notikumi.

 

Ik rudeni neizpaliek arī Ulbrokas bibliotēkas ikgadējā lasītāju atzinība un novērtējums. Draudzīgs un sadarbības rosinošs ir nominācijas Lasošākā ģimene novērtējums – par tādu atzīta Tīlanu ģimene. Lieli lasītāji ir Dārta (11 gadi) un Svens (9 gadi), visam motivātors ir mamma Dace un citi ģimenes locekļi. Otra šīs nominācijas ieguvēja ir Misiņu ģimene, grāmatas lasa Anna (9 gadi) un Jānis (7 gadi), ko pavada vecvecāku uzcītība. Nominācija – Publicitātepar sadarbību un atbalstu Ulbrokas bibliotēkas darbības atspoguļojumā tiek pasniegta Inesei Skrastiņai vien tad, ja tiek atminēta turku tautas mīkla - Apaļa, apaļa mājiņa Ar zaļi svītrotu āriņu,Ar sarkanu, sarkanu iekšiņu,Kurā daudz sīku bērniņu.

Stopiņu novada dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” atkal izskanējis dzejas un radošās elpas gars, kas pulcējis vietējo un citu skolu jaunatni, kaimiņus un dzejnieka dzejas cienītājus,dzejdarus no Lietuvas, divu publisko un četru skolu bibliotēku darbiniekus, pašvaldības vadītājus – Jāni Pumpuru un Vitu Paulāni, kā arī erudītākos Ulbrokas bibliotēkas lasītājus un dienas centra “Līči” interesentus. Brūveru ģimenes sievietes un radiniekus. Par to liks domāt satiktie cilvēki, iegūtie draugi un sirdī ieslēgtie notikumi, par to atgādinās Pētera Brūvera autogrāfu kartiņa un sirsnīgie ieraksti Viesu grāmatās. Paldies visiem par piedzīvoto pašmāju kultūrvides svētnīcā, kur joprojām mīt dvēseles un gara spēks. Paldies projekta partneriem un atbalstītājiem - p/a “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājam Atim Senkānam un Stopiņu novada apkārtnes labiekārtotājai - dārzniecei Silvijai Mazurei, Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas vadītājai Kristīne Cimdiņa.Uz tikšanos citugad - Dzejas dienām veltītos svētkos!

Raksta autore un projekta vadītāja - Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja.

Fotogrāfiju autores - Inese Skrastiņa, Stopiņu novada Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Mūrniece, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

Foto skatāmi: http://www.stopini.lv/public/38008.html

Pasākumam ir pēctecības klātbūtne sagatavotajos materiālos, foto fiksācijās un izveidotajos aprakstos, kas atspoguļojas Stopiņu novada informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” un tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/37513.html