28.augustā Latvijas Nacionālā bibliotēka, jaunās ēkas atvēršanas pasākumu ietvaros, organizēja Novadu dienas. Arī Stopiņu novads tika aicināts piedalīties Vidzemes programmā. Izmantojot šo unikālo iespēju, mēs piedalījāmies ar vairākām projektu prezentācijām un amatu prasmju darbnīcām.

Novadu dienu laikā prezentējām Stopiņu novada jostu jaunā formā – uzvedumā „Stopiņu novada jostas stāsts”. Uzvedumā izstāstījām, izdejojām, izdziedājām un koklētāju ansambļa pavadījumā izspēlējām mūsu novada jostas tapšanu no idejas līdz pat šodienai – kad josta jau dzīvo savu dzīvi, ievijoties novada notikumos. Paldies visiem mūsu novada cilvēkiem, kas palīdzēja mums izstāstīt šo stāstu - Haraldam Burkovskim ar meitām Danielu un Lindu, tautas daiļamata meistarei Baiba Kurzemniecei, Stopiņu novada domes priekšsēdētājam Jānim Pumpuram, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Paulānei, Ulbrokas bibliotēkas vadītājai un projekta vadītājai, uzveduma scenārija autorei Daigai Brigmanei, scenārija līdzautorei, pirmsskolas mūzikas skolotājai Līgai Kurzemniecei, tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” vadītājai Ārijai Vītoliņai, Stopiņu novada vēstures muzeja vadītājai Renātei Priedei, sabiedrisko attiecību speciālistei Inesei Skrastiņai, Ulbrokas kultūras nama vadītājai Intai Kalniņai. Izsakām pateicību mūsu novada kolektīviem - koklētāju ansamblim “Tīne”, vadītāja Vita Pinne, vidējās paaudzes deju kolektīvam "Stopiņš", vadītāja Aiga Medne.

 

Kā otru - prezentējām Ulbrokas bibliotēkas realizēto projektu „Senās mājvietas Stopiņu novadā” un projekta laikā tapušo LTV videofilmu „No sētas uz sētu”. Visiem filmas skatītājiem bija iespēja tuvāk iepazīt Stopiņu novadu, mūsu cilvēkus, mājas un priekšmetus, kas glabā vēsturiskas laika liecības. Paldies Ulbrokas bibliotēkas vadītājai Daigai Brigmanei, mākslas vēsturniecei Vitai Bangai un Sauriešu bibliotēkas vadītājai Kristīnei Cimdiņai, par skaisto projekta prezentāciju.

Paralēli projektu prezentācijām visu vakara daļu no plkst.18:00-21:00 ar darbu skati, amatu prasmju demonstrāciju un darbnīcām Novadu dienas kuplināja tautas lietišķās mākslas studija „Ulbroka” meistares, vadītājas Ārijas Vītoliņas vadībā. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja izmēģināt savas prasmes aušanā un citos rokdarbos, un darbnīca izpelnījās ļoti lielu atsaucību – stelles bija aizņemtas visu pasākuma laiku. Paldies visām studijas „Ulbroka” meistarēm, kas piedalījās un izturēja garās stundas aktīvā un rosīgā darbībā.

 

Fotogalerija: http://www.stopini.lv/public/36566.html?t=foto


Novadu dienu dalībnieki Gaismas pilī tika uzņemti sirsnīgi un atsaucīgi. Esam pateicīgi Ievai par atbalstu Stopiņu novada programmas organizēšanā, mūsu koordinatorēm Sanitai  un Alisei par atbalstu visa pasākuma norises laikā, un lielisko un izzinošo ekskursiju mūsu dalībniekiem Gaismas pilī.

Lielu pateicību izsakām PA „Saimnieks” transporta daļas vadītājam Atim Senkānam, visiem šoferīšiem un stiprajiem vīriem, kas palīdzēja nogādāt nepieciešamos materiālus pasākumam.

Pievienojam Baibas Biernes (LNB Bibliotēku attīstības institūta, Bibliotēku konsultatīvais centra, galvenā bibliotekāre) pateicības vārdus visiem Novadu dienas dalībniekiem: „Sakām LIELU PALDIES visiem Novadu dienas 2.stāva aktivitātēs iesaistītajiem – novadu domes priekšsēdētājiem un priekšsēdētājām, novada domes darbiniekiem, bibliotēku direktoriem un metodiķiem, kultūras centru vadītājiem, tūrisma informācijas centru, muzeju un mūzikas skolu darbiniekiem un Jūsu uzrunātajiem kolektīviem – par atbalstu un atsaucību Vidzemes programmas tapšanā un nodrošināšanā, par to, ka bijāt tik dažādi, tik krāsaini, tik sirsnības pilni, katrs ar sev raksturīgo knifu, par saņemto enerģiju, pozitīvo lādiņu un jaukajiem vārdiem, kas ar smaidu un prieku palīdzēs soļot tālāk!”

Ziņu sagatavoja:
Stopiņu novada pašvaldība

Tagi: Gaismas pils, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Stopiņu novada josta, Novadu diena, Baiba Kurzemniece, Ārija Vītoliņa, Haralds Burkovskis, Ulbroka, Stopiņš, Renāte priede, Kristīne Cimdiņa, Vidzemes programma, Stopiņu novada jostas stāsts, Jānis Pumpurs, Vita Paulāne, Inta Kalniņa, Inese Skrastiņa, Vita Pinne, Tīne, Aiga Medne, Baiba Bierne