Zinātniskā bibliotēka (RTU) ir iesaistījusies Pasaules daudzvalodu informācijpratības resursu projektā „International Information Literacy Resources Directory”. Tā mērķis ir apkopot vispasaules tīmeklī atrodamos informācijpratības e-resursus, grupējot tos nevis pa valstīm, bet gan pa valodām.

Termins „informācijpratība” pastāv jau gandrīz 50 gadus. Mūsdienās, kad informācijas un komunikāciju iespējas ir lielākas kā jebkad, ir nepieciešami izglītoti un apmācīti cilvēki. Projekta idejas autors un virzītājs profesors F.V.Hortons, UNESCO un IFLA (Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas) pārstāvis, īpaši uzsver, ka šie resursi domāti  ne vien bibliotēku un informācijas zinātnes profesionāļiem, bet katram, kam nav iespēju apgūt šīs zināšanas klātienē, neatkarīgi no dzīvesvietas, ja vien viņš pārvalda attiecīgo valodu.

 

Projekta autori ir izveidojuši visiem pieejamu datubāzi ar informācijpratības resursiem visās valodās. Zinātniskās bibliotēkas (RTU) speciālistes A.Bārbale, L.Jonikāne un M.Neilande ir apkopojušas šobrīd tīmeklī atrodamos materiālus latviešu valodā - tajā atrodami gan apmācību kursi, gan institūciju mājaslapas, uzstāšanās konferencēs, žurnālu un tīmekļa žurnālu raksti, prezentācijas u.c. Datubāze regulāri tiks pilnveidota un papildināta ar aktuālākajiem e-resursiem informācijpratībā latviešu valodā.

Ziņu sagatavoja:
Lolita.J.&Anda.B.

Tagi: Projekti, Informācijpratība