Pauls Putniņš dzimis1937. gada 12.novembrī Reinkaļvos, Cēsu apriņķī ir latviešu dramaturgs, publicists, politiķis.

Absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju. Strādājis par režisora palīgu un režisoru Dailes un Liepājas teātros. Kopš 1965. gada nodarbojās vienīgi ar dramaturģiju. Bija viens no populārākajiem 1970.—1980. gados iestudētajiem autoriem teātros. Dramatizējis tādus darbus kā A.Upīša "Laikmetu griežos" un brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laikus". Sarakstījis vairāk nekā 30 lugas, 25 no tam iestudētas profesionālajos un amatieru teātros.

Par populārāko Paula Putniņa darbu tiek uzskatītas luga "Ar būdu uz baznīcu" (1987.), kas ieguva milzu popularitāti Trešās atmodas laikā un tika iestudētas gan profesionālajos, gan amatieru teātros. Tomēr viens no populārākajiem šīs lugas iestudēumiem tapis 1988. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī ar aktrisi Antru Liedskalniņu galvenajā – teļkopes Mariannas Okolokolakas lomā. 1991. gadā tapa turpinājums šai lugai "Ar Dievu pie zemes".

Kopš 1970. gada P. Putniņš ir Rakstnieku savienības un Teātra darbinieku savienības biedrs, savukārt no 1999. gada — Dramaturgu ģildes biedrs.1977. gadā saņēmis A. Upīša balvu, 1987. gadā — Andreja Pumpura un Annas Brigaderes balvas.

Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā iesaistās politikā. Bija 5. 6. un 9. Saeimas deputāts.

Izstāde Rendas bibliotēkā veltīta dramaturga daiļradei.

Tagi: izstāde