2010. gada 15 septembrī, plkst 14:00, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja aicina rencēniešus, kā arī visus burtnieku novada iedzīvotājus, viesus, kurus saista dzeja un dziesma uz uz pasākumu "Ja tu man esi".

     Pasākuma viesis būs dzejniece Andra Manfelde. Meitene, kuras liktenī ne viss rakstīts tikai gaismas pilniem burtiem.

     Meitene, kuru dzīve nesusi ne tikai augšup, bet arī lejup...

Ne tikai savs spēks, bet arī Dieva dotais, lūgtais un saņemtais...Izdzīvotais. Izsāpētais. Un atrastais. Mazajā meitiņā.

    Notiks darbu autorlasījumi, kā arī būs iespēja iegādāties publicētos darbus.

    Noskatīsimies muzikālo drāmu "Adata" DVD formātā