Turpinot 1918. gadā aizsākto literāro pēcpusdienu ciklu, kas veltīts latviešu rakstniekiem, aprīlī tiekamies ar Ingunu Baueri.

Bibliotēku nedēļa ik pavasari atnāk ar dažādiem pasākumiem, kas popularizē literatūru. Šajā gadā Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas ciemiņš bija rakstniece Inguna Bauere, kas sevi latviešu literatūrā parādījusi un pierādījusi kā izcilu latviešu tautas ievērojamāko personību ( A. Kronvalds, K. Skalbe, A. Pumpurs, u.c.) privāto dzīvju un darbu sabiedrības labā pētnieci un atklājusi sevi kā īpaši saistošu šo dzīvju atspoguļotāju literatūrā. Rencēnieši tika aicināti uz sarunu - diskusiju par I. Baueres darbos izlasīto, savukārt rakstniecei bija iespēja atklāt daiļdarbu rašanās līkločus - tiem nepieciešamo pētniecisko darbu un tapšanas aikulises.

Ziņu sagatavoja:

Andra Auniņa