Ir aizvadīta Latvijas bibliotekāru 19. konference un bibliotēku ideju tirgus.

Šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls bija ar starptautisku ievirzi – konferences ‘Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” dalībniekiem bija iespēja dzirdēt un uzzināt par bibliotēku darbu un bibliotēkas interešu aizstāvības jautājumu risināšanu Norvēģijā, iepazinām Somijas kolēģu  pieredzi. Savās idejās un priekšlikumos bibliotēku darbā dalījās Baltijas – igauņu un lietuviešu bibliotēku vadošie darbinieki. Konferences ciemiņi arī no Ukrainas. Analizējot dažādās pieredzes, varējām secināt, ka bibliotēkas ziemeļ… un austrumeiropā darbojas līdzīgi, tām ir vienoti mērķi un uzdevumi, kā arī kopīgi līdzīgas problēmas, ieskicējās dažādi to risināšanas ceļi. Aizvien lielāks akcents tiek likts uz netradicionāliem bibliotēkas pakalpojumiem, lai risinātu visu publisko bibliotēku problēmu – lietotāju skaita samazināšanos un jaunu klientu piesaisti.

     Savā darba pieredzē dalījās arī mācību iestāžu – Ventspils Augstskolas un J. Rozentāla Mākslas skolas bibliotēku darbinieki.

     Konferences noslēgumā  Latvijas Bibliotekāru biedrības darba analīze 2017 gadā, gada pārskata apstiprināšana, balsojumi par statūtu izmaiņām.

     Bibliotēku ideju tirgus bija bagāts ar Latvijas bibliotēku pieredzes stāstiem, īstenotiem projektiem – akcijām bibliotēkās, interesantām spēlēm, interaktīvām nodarbībām, dažādiem piedāvājumiem ģimenēm, bērniem, pusaudžiem. “Stāstu bibliotēkas”senioru auditorijām. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas audiogrāmatu piedāvājums visas Latvijas iedzīvotājiem. Ideju tirgū sevi popularizēja katrs Latvijas reģions – Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Konferencē pieņemts lēmums šādu pasākumu organizēt reizi divos gados

Ziņu sagatavoja:

Andra Auniņa