PII "Zīļuks" bērni un audzinātājas dodas ekskursijā uz bibliotēku

     Kā ik pavasari, bibliotēkā ciemojas PII “Zīļuks” audzēkņi un audzinātājas.

Šogad bibliotekāre pārvērtusies par Mārīti un sagaida bērnudārza bērnus ar dziesmu.

     Tiek lasīta Vitauta Ļūdēna grāmatiņa “Mārīte un vējš”, kas it kā atspoguļo bibliotēkā dzīvojošās Mārītes bērnību.

Ziņu sagatavoja:

Andra Auniņa