Rencēnieši tiekas 2018. gada – Latvijas 100- gades gada pirmajā literārajā pēcpusdienā, kura veltīta šī gada pirmajam jubilāram – latviešu prozas, dzejas un dramaturģijas dižgaram Rūdolfam Blaumanim. Tikšanās laikā bibliotekāre sniedz ieskatu R. Blaumaņa biogrāfijas datos un stāstā par to, kas rakstnieku ietekmējis un kādi bijuši viņa motīvi, lai kļūtu par latviešu izcilāko novelistu un drāmas meistaru.

     Pēcpusdienā iepazīstam Blaumaņa dzeju, stāstus. Tiekamies ar Rencēnu amatierteātra “ Jautra kompānija” aktieriem, klausāmies viņu stāstu par lugas Indrāni iestudējumu Rencēnos.

     Ar Rencēnu pamatskolas skolēnu veikumu R. Blaumaņa literārajos konkursos iepazīstina muzeja vadītāja un pedagoģe Inese Birzkope

      Literārā pasākuma laikā , tās apmeklētājiem tiek dota iespēja noskatīties filmu “Purva bridējs