Ik gadu Burtnieku novada bibliotekāri un bibliotēku grāmatu draugi dodas pieredzes apmaiņas braucienā. Šoreiz ceļš aizveda uz Raunu un Jaunpiebalgu, kur apskatījām bibliotēkas, skolas un muzejus. Raunā, profesionāla gida vadībā, izstaigājām Raunas dabas taku, uzkāpām senās pils drupās, iepazinām apkārtnes ainavu. Jaunpiebalgā tikāmies ar Mērnieku laiku mūsdienu Ķenci, klausījāmies viņa asprātīgo stāstu par saviem piedzīvojumiem. Viesojāmies Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā, bet vispārizglītojošās skolas saimnieces mūs sagaidīja ar jēra gaļas zupu  un saldēdienu. Brauciena programmā ietilpa arī Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzeja apskats Jaunpiebalgas Jāņa skolā.