Ieraudzīt pasaulē citādo. Saprast, ka starp mums  dzīvo cilvēki , kas nav tādi  kā mēs – lielākā daļa , kam daba nav ņēmusi acu gaismu, lai dažiem tā vietā dāvātu īpašu intelektu, dažiem muzikālu dzirdi, dažiem piešķirot vēl kādas dāvanas, kas nav pat mums veselajiem. Šie cilvēki ir vājredzīgie un neredzīgie – redzes invalīdi.

     25. maijā Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas lasīšanas eksperti , kas piedalījās  lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2016”’, devāmies ekskursijā uz Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Tā atrodas Rīgā, Juglā – Strazdumuižā. Mēs iepazinām daļu no vājredzīgo un neredzīgo cilvēku dzīves iespējām – bagātināt savu dzīvi ar grāmatu. Tā nav vienkārša grāmata, jo izdota Braila rakstā – tā sastāv no burtu zīmītēm – maziem , noteiktā sistēmā kārtotiem punktiņiem. Latvijas Neredzīgo bibliotēka šīs grāmatas ne tikai piedāvā lasīšanai, šajā bibliotēkā notiek  grāmatu veidošanas – rakstīšanas process, arī iespiešana un izdošana. Ar šo procesu mūs iepazīstina bibliotēkas darbiniece, katram no mums ļaujot iemēģināt roku Braila raksta rakstīšanā – tam bibliotēkā īpaša tehnika un īpašs papīrs. Iepazīstam grāmatu rediģēšanas un teksta kļūdu labošanas darbus, kuros kopīgi iesaistīti redzīgi un neredzīgi cilvēki. To papildina stāsts par Luiju Brailu – raksta neredzīgajiem izgudrotāju un viņa biogrāfiju.

     Viens no bibliotēkas pakalpojumiem ir klausāmgrāmatu izsniegšana . Lai to nodrošinātu, bibliotēkā ir izveidota audiogrāmatu ielasīšanas un veidošanas nodaļa. Šīs grāmatas ielasa paši darbinieki. Arī mums – kā bibliotēkas viesiem, tika stāstīts un rādīts šis nopietnais un ne vienkāršais darbs, dodot iespēju no mums drosmīgākajiem  ielasīt grāmatas fragmentus.

    Bibliotēkā iespējams arī darbs ar datoru, kas aprīkots ar speciālu programmu un  iekārtām vājredzīgajiem un neredzīgajiem

     Juglā izvietojas ne tikai neredzīgo bibliotēka, šeit izvietots komplekss – arī skola un pansionāts – viss šo cilvēku īpašajām vajadzībām.

     Pēc Neredzīgo bibliotēkas apmeklēšanas, devāmies uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur muzeja gides vadītā ekskursijā apskatījām Kurzemes, Latgales, Zemgales un Vidzemes sētas , to ēku izvietojumu, kas veido  pagalmu un iekštelpu  iekārtojumu. Šī bija iespēja iepazīt Latvijas senvēsturi, redzēt lietas un priekšmetus, kas šodien jau mūsu tautas sadzīves, arhitektūras un kultūras  pagātne.

 

 

Andra Auniņa,

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja