Laiks nepielūdzami skrien. Tas aiznesis sev līdz 15 gadus, kopš Latvijas bibliotēkās sākts īpašs darbs ar bērniem, iesaistot viņus jaunāko grāmatu lasīšanā, analīzē un vērtēšanā. Pirmais gads, kad tika sperts solis kā eksperiments šajā virzienā, bija 2001. gads, kad programmas kuratori izraudzīja vietas, kurās eksperiments, iespējams, sekmīgi realizēsies. Tās bija divas - Roja un Rīga. Šī programma ir izstrādāta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tās īstenošanā galvenā loma pieder Latvijas Bibliotekāru biedrībai, bet finansiāli to atbalsta Valsts Kultūrkapitāla Fonds un LR Kultūras Ministrija, arī mūsu Latvijas novadu pašvaldības. Līdz 2009. gadam programmā tika iesaistīti tikai bērni, tad lasītāju pulkam pievienojās arī jaunieši, taču nu jau trešo gadu uzrunāti  un lasīšanā iesaistīti tiek arī vecāki, padarot lasīšanas veicināšanas programmu par ģimenes pasākumu.

     Lasīšanai tiek piedāvāta kvalitatīva un interesanta literatūra – ārzemju un latviešu autoru darbi, dalot tos pa vecuma grupām, katrai vecuma grupai dodot iespēju izlasīt un izvērtēt sešas grāmatas. Uzdevuma veikšanai gandrīz pusgads un pieredze rāda, ka to iespējams veikt. Lasīšana aizsākas jūnijā, to beidzam nākamā gada janvārī, kad lasītāji aizpilda elektroniskās anketas un nosūta LNB Bērnu literatūras centram, kas apkopo datus. Grāmatas uzvarētājas uzzinām Lielajos Lasīšanas svētkos. Tajos satiekas visu vecumposmu lasītāji no visas Latvijas un svin svētkus sev un grāmatām. Šogad jubileja – grāmatu lasīšanas maratonam 15. Svētki notika Latvijas nacionālās bibiotēkas Imanta Ziedoņa zālē. Bērnus, jauniešus un vecākus uzrunāja Jūrmalas teātra trupa un grupa “Sound poets”, grāmatu autori, ilustratori un tulkotāji

     No Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas Lielajos Lasīšanas svētkos piedalījās  Dāniels Zariņš, viņa vecmāmiņa Valda Savicka , Edgars Vilsons Marnics un viņa māmiņa Kristīne Plūksne – Strausa. Viņi, no 22 lielā lasītāju pulka , pirmie veica lasīšanas uzdevumu. Šī ir galvenā lasīšanas programmas balva. Lasītāji, kas izlasīja visas grāmatas un aizpildīja elektroniskās anketas, saņēma Pateicības rakstus un suvenīrus – interesanta dizaina magnēta plāksnītes. Bez jau minētajiem tie bija– Oskars Lapers, Paula Stapulionīte, Adriana Sinkeviciute, Grēta Krista Sirmule, Sofija Elisa Balode, Jānis Zaremba, Laura Luīze Jančevska, Artuss Evens Balodis, Kaspars Plūksne – Strauss bērnu grupā. Jauniešu grupā  Ance Paula Lapere, un Mārtiņš Rainskis. Mēs ar viņiem lepojamies.

     Saldu našķi un kartiņu par piedalīšanos saņēma arī lasītāji, kuri mērķī ar simtnieku netrāpīja, taču centās darbiņu darīt – Karlīna Andželika Žavoronkova, Maija Nikola Petrakova, Dmitrijs Žingels, Vladimirs Žingels, Elīna Kulmane un Odrija Cukmace. Viņiem arī veiksies, bet nu jau citgad.

     Neskatoties uz Lielo lasīšanas svētku noslēguma pasākumu, kas iezīmē 2016. gada lasīšanas cēliena beigas, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā lasīšana  un ar to saistītie pasākumi turpinās. Sadarbībā ar Valmieras muzeju 5+ un 9+ lasīšanas grupu bērniem būs iespēja apgūt muzejizglītojošu programmu par pienu no tā rašanās brīža līdz patērētājam. 11+ un 15+ lasīšanas grupas jauniešiem un vecāku žūrijas dalībniecēm būs iespēja klausīties lekciju un doties ekskursijā pa Valmieras puiku pēdām un uzzināt par Pāvila Rozīša romāna personāžu  likteņiem. Visiem lasīšanas programmas dalībniekiem, kuri veica uzdevumu , ieplānota ekskursija uz Rīgu, kur ciemosimies Neredzīgo bibliotēkā un apmeklēsim Rīgas Zoodārzu. Taču jūnija sākumā mūs ar citu pagastu žūrijas dalībniekiem vienos kopīgs pasākums Rūjienas pusē, ko organizē Rencēnu pagasta 2. bibliotēkas (Lizdēnu bibliotēkas) vadītāja Daina Jēkabsone.

     Tā šajā lasīšanas programmā apvienojas mērķtiecīgs darbs ar sevi un grāmatām, , sajaucas fantāzija ar realitāti, nopietnais ar nenopietno, visas dzīves krāsas ar melnbalto un pelēko. Lasot mēs kļūstam bagāti.