Ir pagājis tumšākais rudens mēnesis novembris, bet šķiet, nav gaišāka laika par šo mūsu mazajā Latvijā. Svinam Lāčplēša dienu, svinam Latvijas dzimšanas dienu un šajā laikā pie mums arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Šī nedēļa ziemeļvalstīs ir aktuāla ar literatūras lasījumiem, kuros cilvēki tiek aicināti piedalīties, lai vēl vairāk iepazītu to kultūru, mākslu, vēsturi un tradīcijas, Lai sadzirdētu, sajustu cits citu, lai Rīta un Krēslas stundās iedegtu svecītes  un ļautos lasījumiem, tā garīgi vienojoties domu telpā Ziemeļvalstu reģionā pasaulē.

    Rencēnu pagastā šogad notika trīs lasījumi. Tiem tika aicināti paši mazākie rencēnieši- PII"Zīļuks" audzēkņi, jaunieši un darbinieki no Camphill ciemata "Rožkalni", arī Rencēnu pagasta senioru biedrības "SAPRATNE" ļaudis. Literatūras fragmenti tika izvēlēti atbilstoši katrai auditorijai un to interesēm. Zīļuki lasīja Astrīdas Lindgrēnas stāstu par Lotu, kura māk gandrīz visu, Rožkalnieši klausījās Skandināvijas tautu - zviedru, dāņu un norvēģu pasakas, bet seniori pievērsās norvēģu literatūrai - Olava Gulvoga romānam "Tas sākās Jāņu naktī". Stāsts, pasakas, romāns... Ik katrā apjausma  par labestības, izpalīdzības un savstarpējas mīlestības attiecību graudu, par to svarīgumu un nepieciešamību mūsu ikdienas dzīvē. Literārie darbi raisīja pārdomas un iedegtās svecītes gaismā katru no mums uzrunāja dziļāk un patiesāk.

     Lasījumus beidzot, katrā no auditorijām , ar vēlmi šo tradīciju turpināt, vienojāmies par tikšanos nākamajā 2017. gada novembrī, kad nedēļas tēmu "Nākotne Ziemeļos", būs nomainījusi cita. kad atkal varēsim piemeklēt literārus darbus visām šīs nedēļas dalībnieku auditorijām un interesentiem.