11. novembrī, kad Latvijā atzīmējam Lāčplēša dienu, piejūras pilsētā Salacgrīvā pulcējas jaunie Latvijas dzejnieki. Ciemos pie sevis no visas Latvijas, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, aicina Salacgrīvas novada bibliotēka un tās direktore Hedviga Inese Podziņa. Tā šogad bērni, jaunieši un pasākuma viesi no Latvijas vecākās paaudzes dzejniekiem  tikās Salacgrīvas kultūras namā Vidzemes 7. Patriotiskās dzejas konkursa nobeiguma daļā. Konkurss, kas norisinās reizi divos gados, šogad vienkopus  jaunos dzejniekus saveda  ar nosaukumu “Latvji, brauciet jūriņā!”

     Kā ierasti, arī šajā konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Valmieras reģiona. Viņi arī apbalvoto un atzinības guvušo pulkā. Īpašu  suminājumu saņem Burtnieku novada jaunie dzejnieki un viņu radošo darbu konsultanti. 2.-3. klašu grupā 1. vietu ieguvis   Ēveles pamatskolas skolēns Aivis Kalniņš , 2. vieta Elzai Zutei. Viņus konkursam gatavoja un konsultēja bibliotekāre Aelita Punkstiņa un skolotājas Gunita Vavžika un Ilze Šteinberga. Savukārt Rencēnu pamatskolas skolēni 1. -3. vietu ieņēmuši 8.-9. klašu grupā – 1. vieta Viktorijai Smirnovai, 2. vieta Lienei štokrozei, bet 3. vieta Elīnai Bombakai. Viņu konsultante – Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja, skolotāja  Inese Birzkope. No Rencēniem vēl konkursā piedalījās Dāniels Zariņš, Elīna Rusaka, Ralfs Zunda, Marija Kruglauža un Jānis Jančevskis .  Pasākuma pirmajā daļā jaunie dzejnieki – laureāti lasīja savus darbus. Apsveikuma vārdus laureātiem teica dzejnieki Valdis Rūja, Eduards Aivars, Ronalds Briedis, Arnolds Auziņš , Viks u.c.

     Konkursa mērķis ir audzināt jaunajā paaudzē patriotismu un latviskumu, aicināt radoši darboties un izpausties, veidojot iemaņas dzejas rakstīšanā. Konkursa organizētāji vēlējās paaugstināt skolēnu, skolotāju un bibliotekāru zināšanas par jūrniecību un pirmās latviešu jūrniecības skolas Ainažos izveidotāju Krišjāni Valdemāru. Lai dzejoļi izdotos interesanti un saturīgi, jaunajiem dzejniekiem bija jāiepazīstas ar BIBLIOKUĢI “ Krišjānis Valdemārs”. Konkursa tēmu nosaka konkursa krusttēvs - kinorežisors Jānis Streičs.

     Konkursa noslēguma dienā, bez uzvarētāju apbalvošanas, notiek tikšanās ar Jāni Streiču. Arī šogad, latviskuma stundā, kavējoties atmiņās par savu garīgi radošo dzīvi, režisors aicina domāt par latviskumu, par tautasdziesmām, arī par kristīgām vērtībām mūsu kultūrā. Festivāla laikā Streiča kungs pasniedz sevis iedibināto Tagadnes balvu. Šogad to saņem Rencēnu pamatskolas 7. klases skolniece Daniela Dafne Hāne  par dzejoli “Jaunais kuģis”. Šī balva šajā gadā zīmīga ar to, ka pirmo konkursa Tagadnes balvu saņēma Danielas māsa Elēna 2006. gadā. Jānis Streičs saka pateicības vārdus māsām un viņu vecākiem par patriotisma un latviskuma kopšanu Hānu ģimenē.

      Konkursa dalībniekus un festivāla viesus sveic operas mākslinieki Helēna Kundrāte un Nauris Indzeris, Latvijas armijas lauku virtuve sagatavojusi pusdienas un  bērniem dota iespēja redzēt zemessardzes ieročus. Tāpat iespēja iegūt dzejnieku autogrāfus, kā arī ar tiem kopā nofotografēties

     Arī laureātu konsultanti – skolotāji un bibliotekāri saņem apsveikumu no Eiropas parlamenta deputātes Ivetas Grigules , kopā ar uzaicinājumu viesoties Briselē, viņas darba vietā.

     Pasākuma trešajā daļā konkursa dalībnieki un viesi devās lāpu gājienā no Salacgrīvas kapiem uz Jahtu ostu. Pirms lāpu gājiena Salacgrīvas kapos tika godināti Latvijas armijas karavīri. Pie Jahtu ostas notika jauno Jaunsargu uzņemšanas ceremonija, kurā bērni deva savu pirmo svinīgo zvērestu Latvijai.

 

 

Andra Auniņa

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja