Vienreizēja unikalitāte, radošums, garīgums, jauni talanti, sacensība, veiksme,   ticība sev, pašapliecināšanās, pašapziņa, uzvara, balvas, prieks  …satikšanās, draudzība…atmiņu pēdas visam mūžam…Tāds - katram savs un visiem kopīgs guvums … tā varam teikt par jauno literatūras talantu konkursu “Bērnu literatūras maģija”, kurā satiekas bērni no visas Latvijas.

     Konkurss, kas aizsācies 2006. gadā, šogad svin savu desmitgadi. To Dikļu pagastā, kopīgā sadarbībā iedibinājuši dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš) un VAK prezidents Arvīds Ulme, ne bez vietējo iestāžu atbalsta. Projektā iesaistījušies Dikļu kultūras nams, Dikļu pamatskola, Dikļu pagasta pārvalde un Dikļu pagasta bibliotēka. Dikļi šim projektam nav izvēlēti nejauši, jo Dikļos Vika Pasaku parks, arī dzejnieka pēdējo gadu mājvieta.

     Šogad pasākums jubilejas zīmē. Pasākuma organizatori to nosaukuši vienā vārdā – “Sirdspuksti”  un aicinātie viesi un ikgadējie dalībnieki svin svētkus. Sirdssvētkus, jo viss, kas noticis aizgājušajos 10 gados ir nācis no bērnu, skolotāju un bibliotekāru sirds. Un radušajos sirdsrakstos norisinājies konkurss.

      Pasākumu atklāja Dikļu bibliotēkas vadītāja Brigita Jaunīte, ieskicējot konkursa vēsturē būtiskākos mirkļus, atgādinot konkursa dažādu gadu moto un minot skaitļus – dalībnieku skaitu, darbu skaitu šajos gados, kas atklāj paveiktu, vērtīgu un milzīgu darbu.

      Šajā dienā  par sadarbību un atbalstu konkursam  tika teikts liels paldies Kocēnu novada domes un Dikļu pagasta pārstāvjiem – Jānim Olmanim, Vinetai Vinterei, Renātei Zīderei u. c. Pateicību un balvu par atbalstu konkursam visā tā pastāvēšanas laikā saņēma arī Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Inese Birzkope.

     Ir apbrīnojama Ineses sirdsdegsme un neatlaidība, ar kādu viņa aicina Rencēnu pamatskolas skolēnus piedalīties konkursā. Inese ir latviešu valodas un literatūras skolotāja – Maģijas darbos viņa savas zināšanas un pieredzi turpina nodot konkursa dalībniekiem, kuru darbi arvien saņem vienas no pirmajām vietām un atzinības. Pateicībā par sadarbību un konkursa organizēšanu, Inese saka paldies Brigitai Jaunītei  un viņas radošai komandai, Vikam, arī Skolotājai Mirdzai Lībietei no Cēsīm, kas pasaulē nākusi un bērnību vadījusi Rencēnos.  Kopā ar Inesi pasākumā piedalās Rencēnu pamatskolas skolnieces Daniela Dafne Hāne, Marija Kruglauža un Katrīna Šrēdere.

     Jubilejas svinībās daudz viesu: Andris Akmentiņš – dzejnieks un mūziķis, Reinis Tomiņš, kas spēlējot marimbu rādīja savu virtuozo muzikalitāti. Bērnu ansamblis no Limbažu mūzikas skolas Daces Rubules vadībā.

     Svētki noslēdzās Vika pasaku parkā, kur  gaisā tika palaisti krāsaini baloni ar laba vēlējumiem konkursa “ Bērnu literatūras maģija” nākotnei.

 

Andra Auniņa,

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja