Ir vasaras vidus un kā ik gadu jūlijā Vidzemes bibliotekāres tiekas vasaras saietā konferencē. Šogad tikāmies Limbažu novada Limbažu pagasta tūrisma un atpūtas kompleksā "Meža salas". Konferences tēma "Visi ceļi ved uz bibliotēku - daudzkrāsainu Gaismas pili". Šī kopīgā tēma sevī ietvēra deviņas krāsainas apakštēmas : zilā krāsa "Bibliotēku infrastruktūra, sarkanā krāsa "Inovācijas bibliotēkās", violetā krāsa "Bērns un pusaudzis bibliotēkā", oranžā krāsa " Radošais bibliotekārs" un citas. Katrā tēmā varējām noklausīties dažādas lekcijas, kuras lasīja LNB direktors Andris Vilks, arhitekti Jānis Dripe un Sarmīte Pāvilaite, LNB Bibliotēku attīstības centra speciālistes Māra Jēkabsone un Ilze Kļaviņa, Anita Strokša - Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja, Kristīne Mozerte - psiholoģe, Elīna Zelčāne - geštaltterapeite, u.c. Konference uzņēma arī ciemiņu - Viborgas reģiona (Krievija)centrālās bibliotēkas direktori Irinu Semjonovu, kura dalījās savā pieredzē par bibliotēku darbu mūsu kaimiņzemē.
       Konferencē ne tikai klausījāmies lekcijas, bet piedalījāmies arī radošajā darbnīcā "Visi ceļi ved uz bibliotēku". Tas bija visu Vidzemes bibliotekāru kopdarbs, kas tika atraktīvi prezentēts. Mēs- Burtnieku novada bibliotekāres piedalījāmies dzeltenās krāsas grupā un mūsu grupas darbu citiem aizrautīgi un veiksmīgi prezentēja Ēveles bibliotēkas vadītāja Aelita Punkstiņa.
       Konferenci noslēdz LBB VN vadītāja pārvēlēšanas un ekskursijas - iespēja redzēt jauno Limbažu Galveno bibliotēku, Limbažu muzeju, sabiedrisko centru Lādes Vītoli un Lādes bibliotēku, N. Bomja maiznīcu "Lielezers", Jāņa Ulmja veselības augu dārzu.
       Dienas piesātinātas un, patiešām, krāsainas. Mājās atgriezāmies bagātākas ar informāciju un zināšanām un viedokli  - kā bagātināt bibliotēku darbu savā pagastā un Burtnieku novadā kopumā.