Paldies par Saules dienu Rencēnos, vēsta ieraksts nesen izdotajā dzejnieces Maijas Laukmanes haiku grāmatiņā. Vēsta pārliecinoši un paliekoši. Arī Rencēnu dzejas draugu atmiņās.

     Šī ir otrā reize, kad dzejniece viesojas Rencēnu pagastā. Neizpaliek trimdas dzejnieces Monikas Zariņas dzīvesvietas Rencēnu pagasta Lejpurniekos apmeklējums, kas dziļi saviļņo  Maiju Laukmani. Ģimenes draugi, gara radinieces dvēseļu sarunā… Vecā klētiņa, kas vēl glabā M. Zariņas atstāto dažādo literatūras krājuma mantojumu.(Pašreizējais Lejpurnieku īpašnieks Raitis Apinis to novēl Rencēnu pamatskolas muzejam un Rencēnu pagasta 1. bibliotēkai ). It visur vēl Monikas pieskāriens. Maija to sajūt un emocionāli izdzīvo.

     Tālāk ceļš ved uz Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeju. Tā vadītāja Inese Birzkope viesmīlīgi izrāda materiālus, fotogrāfijas un lietas, kas stāsta par notikumiem un Rencēnu cilvēku dzīvēm un gaitām Latvijā un pasaulē.

     Vēlāk seko tikšanās ar Rencēnu pagasta iedzīvotājiem. Saruna par dzeju, dzejas lasījumi un pārdomas par dzejas ārējo, vizuāli saturisko pamatu- alfabēta burtu virknējumiem vārdos, teikumos. Par 33 burtu salikumiem, kas aizved  sajūtās un dvēseles lidojumos tālāk par ierasto, paceļ un spārno…

     Kā ierasts Dzejas dienā, Rencēnu 1. bibliotēkas viesi apciemo arī Camphill ciemata Rožkalni saimi. Dzejniece runā savu dzeju, arī mājinieki sagatavojuši priekšnesumus .Veidojas azartisks dialogs. Rožkalnieši ciemiņiem izrāda savu saimniecību un cienā ar pašu piena mājā darīto sieru un sviestu. Brīnumaini garšo Rožkalnu zāļu tēja – cienasts pirms tālā ceļa atpakaļ uz Talsiem.

     Ar savstarpējiem laba vēlējumiem atvadāmies.

 

es esmu

dzirksteļu uzlasītāja

šajā brīnumu

brīnumu

dzīvē

 

Tā par sevi dzejniece.

Lai daudz brīnumainu dzirksteļu arī turpmāk!

 

 

Andra Auniņa,

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja