2019. gada Muzeju naktī 18. maijā muzejos tiek celts godā visu laikmetu un visu novadu varoņi un izdzīvosim viņu varoņstāstus! Akcijā piedalās netikai muzeji, bet arī citas ar kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu saistītas institūcijas.

Mūsu varonis - Pūres ābols.

Pūres bibliotēka arī atbalsta šo akciju un piedāvā izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

 

plkst.19.00-20.30

Pastaiga - orientēšanās kopā ar bibliotekāri "Ripo ābolīt's"

Pastaigas laikā jāsameklē norādītie objekti un jāveic dažādi uzdevumi

 

plkst.20.30-23.00

- spēlējam spēles par Pūri un Tukumu
- skatāmies latviešu mākslas filmas

- vērojam N.Kārkliņa (1902-1986) mazo formu darbu izstādi

 

 

Ziņu sagatavoja:

Valda Dzelzkalēja

Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centra vadītāja

Tagi: Muzeju nakts 2019