Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktos

1.

Apškrūma, Kornēlija. Mātes svētība : dzeja / Kornēlija Apškrūma ; Birutas Žurovskas akvareļi ; Māras Alševskas dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - K. Apškrūmas dzejas izlase veltīta gan pašas māmuļai, gan visām mātēm Latvijā. Tajā apvienoti darbi no dažādiem krājumiem. Dzejoļi ir pieauguša, nopietna cilvēka pateicības vārdi tuvākajiem cilvēkiem – mātei, vecmāmiņai – un bieži mijas ar skumjām par viņu aiziešanu mūžībā. Taču dzejas liriskais varonis tur gaišā piemiņā visu labo, kas gūts gan bērnībā, gan vēlāk, savā dzīvē ieejot, un ko katram līdzi dot var tikai māte. ISBN 9789934051579. Latviešu dzeja.

 

2.

Blaitona, Enida. Piedzīvojumu pils : [stāsts] / Enīda Blaitona ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; māksliniece Irēna Žguta. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2015. - 246, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!). ISBN 9789934019760.ISSN 1407-3730. Piedzīvojumu stāsti, angļu.

 

3.

Brauna, Kellija Viljamsa. [Adulting]Pieaugšana : 468 samērā vienkārši soļi ceļā uz patstāvīgu dzīvi / Kellija Viljamsa Brauna ; redaktore Kristīne Kupce ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 271 lpp. : il. ; 21 cm. - Orig. nos.: Adulting. - Rādītājs: [261.]-271. lpp. ISBN 9789934045257. Jauni pieaugušie - Dzīves veidošana. Jauni pieaugušie - Dzīves prasmju rokasgrāmatas. Jauni pieaugušie - Psiholoģija. Pašcieņa, jaunu pieaugušo. Sociālās iemaņas.

 

4.

Dobelli, Rolfs. [Die Kunst des klugen Handelns]Gudrās rīcības māksla : 52 maldu ceļi : labāk lai pa tiem maldās citi! / Rolfs Dobelli ; autora priekšvārds, [9.]-11. lpp. ; El Bočo un Simona Štēles ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anne Sauka ; redaktore Inese Miesniece ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 240 lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: [221.]-236. lpp. - Oriģ. nos.: Die Kunst des klugen Handelns. ISBN 9789934051227. Spriešana (psiholoģija). Kļūdas - Psiholoģiskie aspekti. Lēmumu pieņemšana. Etnofilozofija.

 

5.

Doils, Arturs Konans. [Hound of the Baskervilles]Bāskervilu suns : [romāns vecākā skolas vecuma bērniem] / Arturs Konans Doils ; no angļu val. tulk. Anna Bauga ; red. Daina Randare ; Viestura Granta il. ; vāka māksl. Vladimirs Avramenko ; Arņa Zariņa dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Jelgavas tipogrāfija). - 183, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Piedzīvojumu sērija). - Oriģ. nos.: The hound of the Baskervilles. ISBN 9789984404233. Detektīvromāni, angļu.

 

6.

Forsēns-Ērlins, Kārls Jūhans. [Kaninen som så gärna ville somna]Trusītis, kurš ļoti gribēja aizmigt : pasaka, kas bērniem palīdz aizmigt / Kārls Jūhans Forsēns-Ērlins ; [ilustrācijas]: Irina Maununen ; no zviedru valodas tulkojusi Aija Eimane ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 23, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Oriģ. nos.: Kaninen som så gärna ville somna. - Par autoru: [24.] lpp. ISBN 9789934059124. Bērnu stāsti, zviedru. Miegs - Daiļliteratūra bērniem.

 

7.

Gērvisa-Greivsa, Treisija. [On the island]Uz salas : romāns / Treisija Gērvisa-Greivsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: On the island. ISBN 9789934035661 (ies.). Amerikāņu romāni. Vīrieša un sievietes attiecības - Daiļliteratūra.

 

8.

Ģeogrāfija : enciklopēdija skolēniem / [teksts]: John Woodward ; no angļu valodas tulkojušas: Dace Markota, Elga Rusmane, Gunta Šustere ; tulkojuma redaktores: Dace Markota, Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 304 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 28 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Oriģ. nos.: Geography: a children's encyclopedia. - Vārdnīca un rādītājs: 296.-302. lpp. ISBN 9789934061394. Ģeogrāfija - Enciklopēdijas.

 

9.

Kreituse, Ilga. Pagājušo gadu Latvija, 1945-1990 : kā dzīvojām, no kā iztikām, ko apsmējām, par ko priecājāmies / Ilga Kreituse ; tekstu papildinājusi un ilustratīvo materiālu apkopojusi Gundega Sēja ; priekšvārdu sarakstīja Vija Kilbloka ; galvenā māksliniece Inguna Kļava Švanka ; mākslinieks Edgars Švanks ; fotogrāfs Gunārs Janaitis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Jelgavas tipogrāfija). - 168 lpp. : il., ģīm., faks., karte ; 30 cm. - Vai ir kādi laiki vēl tik unikāli Latvijas vēsturē kā padomju gadi? Spožā, karogotā čaula, dažkārt nožēlojamā sadzīve un augstas raudzes kultūras dzīve. Grāmata visiem, kas vecāki par divdesmit. Mēs šeit kopā dzīvojām, un gandrīz katram ir savas atmiņas. Laika starpbrīdis ļauj notikušo atcerēties arī ar smaidu. Grāmata visiem, kas jaunāki par divdesmit. Viņiem šī dzīve šķitīs mazliet eksotiska, kurioza un brīžiem neticama. ISBN 9789984402253 (ies.). Materiālā kultūra - Latvija - 20 gs. Latvija - Sociālā dzīve - 20 gs. Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs. Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs.

 

10.

Kūlis, Ēriks. Vecīt, bez komentāriem ... : romāns / Ēriks Kūlis ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - Liepājnieks, rakstnieks Ē. Kūlis romānā pārsteidzošā vienkāršībā brīdina, ka uz meliem balstīta eksistence agri vai vēlu noved pie atmaksas stundas, kuras postu nav iespējams novērst. Romāna galvenais varonis bijušais tālbraucējs šoferis Arturs Kokainis par meliem galu galā samaksā ar visdārgāko, kas cilvēkam pieder. Dzīve nav pasaka, kurai ikviens var sacerēt laimīgas beigas. ISBN 9789934049491. Latviešu romāni.

 

11.

Langreitere, Juta. [Ich bin so gern mit dir zusammen]Mums ir prieks kopā būt : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Juta Langreitere ; [ilustrācijas]: Stefānija Dāle ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [26] lpp. : il. ; 29 cm. - Oriģ. nos.: Ich bin so gern mit dir zusammen. ISBN 9789934045349. Bērnu stāsti, vācu.

 

12.

Leimane, Ilona. Laimes zemē : Ilonas Leimanes pasaka : [pirmsskolas vecuma bērniem] / M. Kovaļevskas ilustrācijas ; redaktore Inese Pelūde ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [18] lpp. : il. ; 30 cm. - I. Leimanes (1905-1989) pasaka dzejā stāsta par Sarkankrūtīti, kurš lido uz Brīnumzemi. Pārlaidies pār trim jūrām Sarkankrūtītis ierauga smaržīgo puķu laimes zemi. Tur dzīvo mazā Ama ar savu saticīgo un čaklo saimi. Visus darbiņus viņi ātri padara un tad līksmo. - Grāmata sagatavota pēc "Latvju grāmata" 1942. gada izdevuma. ISBN 9789934057151. Bērnu dzeja, latviešu. Pasaku dzeja, latviešu.

 

13.

Poruks, Jānis. Mazs zaķītis, mazs kaķītis : Margaritas Kovaļevskas bilžu grāmata : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Jānis Poruks ; redaktore Inese Pelūde ; Margaritas Kovaļevskas ilustrācijas ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [17] lpp. : il. ; 30 cm. - Dzejnieka J. Poruka (1871-1911) populāro dzejoli "Mazs zaķītis, mazs kaķītis" bilžu grāmatā ilustrējusi māksliniece Margarita Kovaļevska (1910-1999). - Grāmata sagatavota pēc apgāda Valters & Rapa 1936. gada izdevuma. ISBN 9789934057175. Bērnu dzeja, latviešu.

 

14.

Rasela, Reičela Renē. [Dork diaries]Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk apburošas TV zvaigznes stāsti / Reičela Renē Rasela ; sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 321 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 7). - Oriģ. nos.: Dork diaries. Tales from a not-so-glam TV star. ISBN 9789934059278. Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra bērniem. Karikatūras - Literatūra bērniem.

 

15.

Rasela, Reičela Renē. [Dork diaries]Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk laimīgas siržu lauzējas stāsti : [stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 341 lpp. : il. ; 21 cm. - (Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 6). - Oriģ. nos.: Dork diaries. Tales from a not-so-happy heartbreaker. ISBN 9789934055232. Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra bērniem. Karikatūras - Literatūra bērniem.

 

16.

Rasela, Reičela Renē. [Dork diaries]Nikijas dienasgrāmata : pasaka ar ne pārāk laimīgām beigām / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; [no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 296 lpp. : il. - (Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 8). - Oriģ. nos.: Dork diaries. Tales from a not-so-happily ever after. ISBN 9789934063367. Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra bērniem.

 

17.

Samauska, Ieva. Kad aizmūk B un iemīlas Z : 10 patiesi stāsti no burtu dzīves / Ieva Samauska ; Katrīnas Avotiņas ilustrācijas ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 78, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Kā Bute kļuva par Tinteszivi? Ko Cūka dara talantu šovā un Uts - frizētavā? Kā Kurmim veicas bankas aplaupīšanā, un kas īsti dzīvo Spoka būrī zoodārzā? To visu uzzzināsiet, izlasot I. Samauskas pasaku grāmatu, kurā nebēdnīgi kūleņo, rosās un vietām mainās itin visi latviešu alfabēta burti. Burtu ņudzeklis rada jaunus vārdus - pat tādus, kādu nemaz nav! - bet no vārdiem virknējas asprātīgi, raibumraibi piedzīvojumu stāsti. Saturs: Kā Bute kļuva par Tinteszivi ; Uts frizētavā ; Kurš dzīvo Spoka būrī ; Kā no Nabas radās Pupa ; Zoslēns pie skrodera ; Cūka talantu šovā ; Murmulis dodas uz dārza svētkiem ; Kā Kurmis gribēja aplaupīt banku ; Piedzīvojumi Cirkā ; Mīlasstāsts burtu gaumē. ISBN 9789934054815. Bērnu stāsti, latviešu.

 

18.

Šmahtls, Andreass H. [Tilda Apfelkern]Laimes pilna pasaule : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Andreass H. Šmahtls ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [24] lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Tilda Apfelkern. Die ganze Welt ist voller Glück. ISBN 9789934042454. Bērnu stāsti, vācu.

 

19.

Vanjē, Nikolā. [Belle et Sébastien]Bella un Sebastjēns : pēc Sesilas Obrī darba motīviem / Nikolā Vanjē sadarbībā ar Virdžīniju Žuanē ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Belle et Sébastien. - "Pēc filmas "Bella un Sebastjēns" scenārija motīviem. Scenārija autori - Žiljeta Sala, Fabjēns Suarezs un Nikolā Vanjē, filmas producenti - Radar Films, Epithète Films, Gaumont, M6 Films, Rhône-Alpes Cinéma. Televīzijas seriāla "Bella un Sebastjēns" autore-Sesila Obrī"--Titullapā. ISBN 9789934054310. Franču romāni. Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra.

 

20.

Кинг, Стивен. Пост сдал. Мистер Мерседес 3 [Текст] : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, cop. 2016. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня). ISBN 9785170974023 : 27 000 экз. Detektīvromāni, amerikāņu.

 

21.

Кларк, Мэри Хиггинс. Убийство Золушки [Текст] : [16+] / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Бёрк ; [перевод с англ. А. С. Петухова]. - Москва : Э, 2016. - 380 с. ; 17 см. - (New York Times - bestselling author). - Пер.: Clark, Mary Higgins (1927-). The Cinderella murder. ISBN 9785699896929 : 4000 экз. Detektīvromāni, angļu.

 

22.

Литвин, Александр. Они найдут меня сами / Александр Литвин ; ред. Е.Сатарова. - Москва : Издательство ''Э", 2016. - 336 с. - (Авторская серия). ISBN 9785699884384.

 

23.

Плетнёв, Александр. Одинокий рейд [Текст] : роман : [16+] / Александр Плетнёв. - Москва : АСТ ; Издательский дом "Ленинград", cop. 2017. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Военная фантастика). ISBN 9785171023287 : 3500 экз. Fantastiskā proza, krievu.

 

24.

Тоденхёфер, Юрген. 10 дней в ИГИЛ [Текст] : [16+] / [Юрген Тоденхёфер ; перевод с немецкого А. Уткина]. - Москва : Эксмо, 2017. - 316, [2] с., [12] л. цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Невероятная история выживания). - Пер.: Todenhöfer, Jürgen. Inside IS : 10 Tage im "Islamischen Staat", München : Bertelsmann, 2015. - На обл.: Юрген Тоденхёфер. 10 дней в ИГИЛ* *Организация запрещена на территории РФ. ISBN 9785699937684 : 3000 экз. ИГИЛ.

 

Tagi: grāmatas, Jaunākie izdevumi