Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)


30.04-25.05.

Iespieddarbu izstāde (9.-12.kl.)

"Klasiskais humors ir nemirstīgs"

Angļu rakstniekam Džeromam K. Džeromam – 160 (1859–1927)

 

30.04-31.05.

Literatūras izstāde (9.–12. kl.)

"Nav viegli būt cilvēkam"

Latviešu rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000)

 

30.04-26.05.

Grāmatu izstāde (1.–4. kl.)

"Māmiņ, šodien tava diena"

Veltīta mātes dienai (maija otrā svētdiena)

 

28.05.-07.06.

Daiļliteratūras izstāde (1.–4. kl.)

"Par un ap pilsētu ar autora acīm"

Latviešu rakstniecei Mārai Cielēnai – 65 (1954)