Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)


02.05.–31.05.

Grāmatu izstāde

"Kaķis, suns un viena vai divas pīpes"

Angļu rakstniekam Džeromam K. Džeromam – 160 (1859–1927)

 

02.05.–31.05. 

Publikāciju izstāde

"Stipra zeme, stipra tauta"

Veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai (4. maijs)

 

02.05.–31.05.

Novadpētniecības materiālu izstāde

"Olaines atbalss cilvēkos" 

Atzīmējot Olaines novada svētkus

 

02.05.–31.05.

Iespieddarbu izstāde

"Tikai lai sirds paliek gaiša"

Dzejniekam, atdzejotājam Uldim Bērziņam — 75 (1944)