1. - 31.augusts
Iespieddarbu izstāde
“Šīs stundas kā šūpoles vieglas”
Latviešu dzejniecei Olgai Lisovskai — 90 (1928–2015)

1. - 31.augusts
Mistikas, fantāzijas un fantastikas grāmatu izstāde
“Trīs māsas – mistika, fantāzija un fantastika”

1. - 31.augusts
Grāmatu un publikāciju izstāde
“Atgriezties pie savām saknēm”
Latviešu rakstniecei, literatūrzinātniecei Ingrīdai Sokolovai —  95 (1923–2012)