2.-31.jūlijs
"Vērojumu stāsti"
Rakstniekam Francam Kafkam — 135 (1883–1924)

 

 

2.-31.jūlijs
"Pasauli izskaidro gars, kas vieno dažādības"
Latviešu grafiķim Mārim Subačam — 55 (1963)