Latvijas Bibliotēku nedēļā, kas norisināsies no 23.aprīļa (Pasaules grāmatu un autortiesību dienas*) līdz 29.aprīlim, Olaines Bibliotēka (Zemgales ielā 24) aicina bibliotēkas un grāmatu draugus uz tikšanos pasākumā "Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība" š.g. 27.aprīlī plkst.14:30.

Ikvienam klātesošajam būs iespēja iepazīties ar 2017.gada lietotāju aptaujas rezultātiem, iesaistīties radošajās aktivitātēs un baudīt bibliotēkas radīto īpašo noskaņu.

 

 

— — — — — — — — —

Pasaules grāmatu un autortiesību diena tiek atzīmēta kopš 1995.gada, godinot autorus un viņu darbus, kā arī pievēršot sabiedrības uzmanību literatūras nozīmei cilvēku dzīvē un autoru ieguldījumam sabiedrības sociālajā un kultūras progresā. Katalonijā (Spānijā) aizsāktā Grāmatu un autortiesību diena tiek atzīmēta 23.aprīlī, kas ir Viljama Šekspīra (1564-1616) dzimšanas diena un Migela de Servantesa (1547-1616) nāves diena. 1996.gadā UNESCO noteica to kā svinamu dienu. Katru gadu šajā dienā sabiedrība aicināta izcelt grāmatu un caur to sniegto zināšanu nozīmi izglītības, kultūras un ekonomiskas labklājības sekmēšanā, iesaistīties grāmatu, dažādu tautu literatūras un autoru popularizēšanā. UNESCO caur šo dienu turpina uzsvērt tieši grāmatu lomu līdzās modernajām tehnoloģijām nodrošināt jaunu informāciju un veicināt zināšanu sabiedrības attīstību, kas sakņojas spējā atrast, analizēt un vērtēt jaunu informāciju, ko sniedz grāmatas, tādejādi paplašinot savu redzesloku un veicinot personīgo izaugsmi. (Informācijas avots: Pasaules grāmatu un autortiesību diena [tiešsaiste]. [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kultūras informācijas sistēmu centrs, [2011]. Pieejams: https://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45091&type=1)

Ziņu sagatavoja:

Olaines Bibliotēka

Tagi: Pasākums, spēles, Olaine, Pasaules grāmatu un autortiesību diena, Latvijas Bibliotēku nedēļa, Bibliotēkas un grāmatu draugu tikšanās, Mainās sabiedrība un mainās bibliotēka, Vai zini autoru?