1.-31.marts
"Digitālā Latvija"
Tiešsaistes publikāciju un dažādu materiālu izstāde par interneta vietnes Latvija.lv piedāvātajām iespējām
         Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 

 

19.-23.marts
"Padomā, pirms publicē!"
Pasākumi un aktivitātes digitālo prasmju veicināšanai un informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošanai
         Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)