Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros 20.aprīlī plkst. 15:00 Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24) tikās bibliotēkas un grāmatu draugi pasākumā "Ar fotogrāfiju un anekdoti", savukārt bērnu literatūras nodaļā plkst. 11:00 bērni un jaunieši radoši darbojās un gatavoja grāmatzīmes – grāmatu draugus.

Pasākumu "Ar fotogrāfiju un anekdoti" Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24) atklāja bibliotēkas vadītāja Anastasija Kargapoļceva, sveicot visus klātesošos Latvijas Bibliotēku nedēļas 20 gadadienā kopš šīs tradīcijas iedzīvināšanas Latvijā un tuvojošajā Pasaules grāmatu un autortiesību dienā – 23.aprīlī. Savā uzrunā bibliotēkas vadītāja ieskicēja veiksmīgi noslēgtā 2016.gada nozīmīgākos notikumus un statistikas datus, plānotos darbus un pasākumus 2017.gadā, tostarp minot gaidāmo Olaines bibliotēkas akreditāciju.

 

Turpinājumā omulīgi pasmaidīt un pasmieties katram pašam par sevi un vienam par otru ļāva aktivitāte "Anekdošu ping–pongs". Bibliotēkas darbinieki stāstīja kuriozus atgadījumus un anekdotes par bibliotēku ikdienu, grāmatām, rakstniekiem un lasīšanu. Šie atgadījumi bija patapināti arī no citu Latvijas bibliotēku darbinieku pieredzētā*. Sākotnēji biklie smaidi ar katru nākamo joku vērtās smieklos, līdz arī sanākušie bibliotēkas un grāmatu draugi dalījās ar saviem atgadījumiem iz dzīves un anekdotēm.

Veidojoties ilgākām pauzēm starp jocīgu piedzīvojumu stāstīšanu, sarunas vērtās viedokļu apmaiņā par bibliotēku Olaines pilsētā – tās grāmatu un žurnālu krājumu, pasākumiem, bezmaksas pakalpojumiem. Lai fiksētu izteiktās domas, tika izvēlēts pasākuma protokolists. Viņa uzdevums nebija viegls, jo ikviens vēlējās izteikt savu viedokli, sākot teikumu ar "par laimi" vai "diemžēl". Lūk, īss fragments no protokolā ierakstītā:

        "[..] Par laimi Olainē ir bibliotēka.

        Diemžēl grāmatas ir tik dārgas, ka pensionāri nevar tās atļauties nopirkt.

        Par laimi var pierakstīties rindā uz visām izvēlētajām grāmatām.

        Diemžēl ne viss ir lasāms.

        Par laimi var teikt tikai visu to labāko par mūsu bibliotēku."


Sarunas un diskusijas vērtās plašākas, daloties arī ar ieguvumiem, kurus veicinājusi un ļāvusi sasniegt Olaines Bibliotēka un lasīšanas tradīcijas ģimenē. Piemēram,

"Esmu tādas tēmas mūsdienās iepazinusi! Nekad nebiju domājusi, ka kaut ko tādu lasīšu!";

"Lepojos, ka mans tēvs bērnībā pasaku vietā atstāstīja Žila Verna grāmatu sižetus.";

"1997.gadā Olaines Bibliotēkā atklāju žurnālu "Lilit" krievu valodā." u.c.

 

Pasākuma noslēgums kļuva vēl pozitīvāks un omulīgāks, kad pie tējas tases parādījās bibliotēkas lasītājas mājās gatavotā kūka.

Pirms pasākuma un pēc tā ikviens varēja iesaistīties akcijā "Fotogrāfija ar grāmatu" jeb "Es esmu grāmata".

 

 

Ikvienam pasākuma dalībniekam paldies par izteiktajiem viedokļiem un sirsnīgajiem vārdiem bibliotēkas darbiniekiem, aktīvu dalību akcijā "Fotogrāfija ar grāmatu"!

 

Rīta pusē Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16) radošajā darbnīcā "Grāmatu draugs – grāmatzīme" pulcējās bērni – Olaines vidusskolas 1.c klases skolēni. Bibliotēkas darbinieku vadībā viņiem bija iespēja uzzinātu vairāk par grāmatzīmēm, to daudzveidību un kāpēc tās tiek dēvētas par grāmatu draugiem. Tika minētas mīklas un stāstīti stāsti par saviem labākajiem draugiem. Šādā radošā atmosfērā ikviens izgatavoja sev un savai grāmatai krāsainas grāmatzīmes – grāmatu draugus.

Paldies bērniem un skolotājai par atsaucību un radošumu!

 

Latvijas Bibliotēku nedēļā notikušo pasākumu atskatu fotogrāfijās var aplūkot galerijā.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bibliotēku stāsti, ko piefiksējusi Kate, kas strādā publiskajā bibliotēkā: http://librarytales.tumblr.com/; Latvijas bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas Latvijas bibliotēku humora arhīvā apkopotie bibliotekāru pieredzes stāsti: https://jokustasti.wordpress.com/

Ziņu sagatavoja:

Olaines Bibliotēka

Tagi: Pasākums, Olaine, Anekdotes, Latvijas Bibliotēku nedēļa, Grāmatu draugs - grāmatzīme, Ar fotogrāfiju un anekdoti, Akcija "Es esmu grāmata", Es esmu grāmata